Techniekpact op stoom

Een toename van het aantal jongeren dat kiest voor een technische studie. Honderden techniekbeurzen die zijn uitgegeven door de Topsectoren. Structureel meer geld voor het technisch beroepsonderwijs. En het bedrijfsleven dat tientallen miljoenen euro’s gaat investeren in technisch onderwijs. Dit zijn enkele resultaten die het afgelopen jaar door Techniekpact zijn behaald, zo werd door ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker bekend gemaakt tijdens de eerste Techniekpact Jaarconferentie op 19 mei in Eindhoven.

Tijdens de plenaire afsluiting maakte André Kuipers, ambassadeur van het Techniekpact zijn plannen voor ‘collegetour’ voor basisscholen en pabo-studenten bekend. Ging staatssecretaris Sander Dekker in op zijn plannen om wetenschap en techniek meer te verankeren in het techniekonderwijs. Minister Bussemaker nam de eerste aanvraag voor het Regionaal investeringsfonds mbo uit handen van Theo Rietkerk, gedeputeerde Provincie Overijssel in ontvangst. Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact besprak samen met Marc Hendrikse, voorzitter commissie arbeidsmarktaanpak Zuid-Oost Nederland de rol die het bedrijfsleven kan spelen bij de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Afsluitend nam minister Kamp de voortgangsrapportage van het Techniekpact in ontvangst. “Een tekort aan technisch personeel belemmert de groei van bedrijven en zet daarmee de economische groei van Nederland onder druk. Om meer slimme en vakbekwame technici te behouden en op te leiden is daarom een jaar geleden het Techniekpact gesloten. De eerste resultaten zijn nu zichtbaar. We mogen trots zijn op de resultaten die we met elkaar hebben behaald.”, aldus minister Kamp.

Lees hier de a href=”http://techniekpact.nl/wp-content/uploads/2014/05/TP_RAPPORTAGE_05-2014_DEF.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow”Voortgangsrapportage Techniekpact – mei 2014/a

Bron: www.techniekpact.nl