Terugblik W&T café Amsterdam 29 juni 2017

Op 29 juni vond in De Balie in Amsterdam een W&T café plaats gewijd aan het BreinPlein leermateriaal. Leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs maar ook andere onderwijsprofessionals maakten actief kennis met dit materiaal. Het heeft potentie voor toepassing in de klas in het stimuleren van nieuwsgierigheid en van vaardigheden die nodig zijn op het gebied van wetenschap en technologie. Dit is vernieuwend voor het onderwijs, omdat de materialen op basis van wetenschappelijke inzichten zijn ontworpen. De materialen en taken zijn uitvoerig beproefd op diverse scholen in Nederland door het Centrum Brein & Leren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

BreinPlein taken

Tijdens het BreinPlein café konden leraren zelf ontdekken welke vaardigheden bij kinderen worden gestimuleerd door het uitvoeren van BreinPlein taken. Naast de ‘hands-on’ activiteiten werden korte presentaties gegeven. In die presentaties werd uitgelegd hoe werken met bouwmaterialen het ruimtelijk redeneren, logisch nadenken en planningsvaardigheden stimuleert. Bij ruimtelijk materiaal gaat het bijvoorbeeld om ‘het maken van een mentale voorstelling’, wat niet alleen belangrijk is voor stimuleren van nieuwsgierigheid en probleem-oplossen maar ook voor het rekenen en lezen. Er werd ingegaan op het waarom en hoe van het materiaal, en ook over ervaringen in de schoolse praktijk. Voorbeelden van het materiaal werden gegeven, zoals over het bouwmateriaal, over denk-stimulerend materiaal en over materiaal waarmee kennis en zintuiglijke waarneming gestimuleerd wordt.

Neuropsychologische inzichten

De kennis, taken en materialen die gebruikt worden binnen het BreinPlein project zijn in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld door prof. Jelle Jolles, Marleen van Tetering en andere leden van het team van Het Centrum Brein & Leren. Zij maken gebruik van neuropsychologische inzichten om nieuwe toepassingen voor de onderwijspraktijk te ontwikkelen. Het W&T café op 29 juni was één van de momenten waarop de verbinding tussen wetenschap en de onderwijspraktijk kon worden gelegd en is mogelijk gemaakt door het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie (EWT).

Meer informatie

Voor meer informatie over het BreinPlein project kunt u onderstaande video bekijken, of BreinPlein volgen op Facebook of Jelle Jolles volgen via twitter @JelleJolles.

Verslag door: Marleen van Tetering, Jelle Jolles en Rachelle Meijer
Foto’s: Het Centrum Brein & Leren