Vakkanjer Junior

Met de Vakkanjer Junior Innovation challenge gaan leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag met een probleem uit het bedrijfsleven. Een educatief programma waarin leerlingen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren een innovatieve oplossing bedenken voor een probleem.

Interactieve gastles

In een interactieve gastles van twee uur gaan leerlingen aan de slag. Een gastdocent van een bedrijf uit de buurt vertelt over de uitdagingen waar zij voor staan. Dan begint de challenge en wordt de klas uitgedaagd op innovatieve ideeën te bedenken voor het bedrijf of ze gaan aan de slag met een ander goed idee.

Vakmanschap ontdekken

Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun vakmanschap met Vakkanjer Junior. Met een echte uitdaging uit het bedrijfsleven dagen we leerlingen uit innovatieve ideeën te ontwikkelen en oplossingen te bedenken. Een opdracht waarmee leerlingen waardevolle stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling.

Realistische opdracht

De Vakkanjers opereren als een bedrijf in het klein voor een echte opdrachtgever met een echte opdracht. In teamverband bedenken (en in sommige gevallen bouwen) de leerlingen een innovatief idee. Leerzaam, authentiek en leuk.

Meer samenwerking met bedrijven

Vakkanjers brengt onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar. Bedrijven geven gastlessen, ondersteunen de leerlingen met advies, hebben zitting in de jury en geven feedback. Samen kunnen scholen en bedrijven er zo voor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op de bedrijfspraktijk en andersom.

Ben je als school of bedrijf geïnteresseerd om deel te nemen aan Vakkanjer Junior, of wil je meer informatie? Klik dan hier.