Verkenningscommissie Wetenschap Techniek primair onderwijs

De PO-Raad en Platform Bèta Techniek hebben een Verkenningscommissie Wetenschap amp; Techniek Primair Onderwijs ingesteld. Deze commissie wordt getrokken door wetenschap en bedrijfsleven en staat onder leiding van Hans Clevers, president KNAW en Rein Willems, voorzitter stuurgroep Masterplan Bèta amp; Technologie. De Verkenningscommissie zal zich buigen over de vraag hoe wetenschap amp; techniek duurzaam kan worden geïmplementeerd in het primair onderwijs. De Verkenningscommissie zal haar advies in interactie met het veld tot stand brengen en zal daarbij ook kijken naar wetenschap amp; techniek in het basisonderwijs en op de pabo’s. Het advies moet begin maart 2013 worden opgeleverd en dient als input voor het Techniekpact 2020.

bAchtergrond/b
De afgelopen jaren is door diverse partijen langdurig geïnvesteerd in het stimuleren van wetenschap amp; techniek in het basisonderwijs. In de periode 2004-2012 zijn zo’n 2.500 basisscholen met wetenschap amp; techniek aan de slag gegaan. Met het budget wat hier destijds voor is ingezet, is wetenschap amp; techniek op de agenda gezet in het basisonderwijs. Anno 2012 is het overheidsbeleid gewijzigd door de overgang van subsidiebeleid naar stimulering via de prestatiebox. De middelen die via deze regeling aan de schoolbesturen worden toegekend zijn door scholen in te zetten op verschillende thema’s, waaronder wetenschap amp; techniek. Dit leidt vooralsnog niet tot meer scholen die wetenschap amp; techniek als thema oppakken. Het lijkt erop dat op dit moment de aanpak van het stimulerende beleid niet zal leiden tot implementatie en borging van wetenschap amp; techniek in het primair onderwijs. Ondanks de inspanning van velen in de afgelopen jaren lijken de grenzen van dit stimulerende beleid bereikt. Dit heeft de PO-Raad en Platform Bèta Techniek er toe gezet om een Verkenningscommissie Wetenschap amp; Techniek Primair Onderwijs in te stellen.

Bron: Platform Bèta Techniek

nbsp;