Vernieuwende aanpakken bètaonderwijs verbeteren leerprestaties en vergroten interesse

Vernieuwde onderwijsaanpak zorgt voor een positiever beeld van bètavakken bij leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Tevens zorgt het ervoor dat de houding ten opzichte van een bètastudie of -loopbaan positiever wordt. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht onder leiding van Arthur Bakker.

In het onderzoek werd gekeken naar de effecten van vernieuwend onderwijs op de attitude en prestaties van leerlingen ten aanzien van wiskunde en natuurwetenschappen (natuurkunde, biologie en scheikunde). Hiervoor werden de resultaten van 65 geselecteerde experimenten, die in diverse landen in de periode 1989-2014 zijn uitgevoerd in het primair en voortgezet bèta-onderwijs, geanalyseerd.

Het vernieuwende onderwijs blijkt meer effect te hebben in het basisonderwijs dan in het voortgezet onderwijs. Het tijdstip waarop met de aanpak wordt gestart is dus belangrijk: vroeg beginnen (al in het basisonderwijs) vergroot de kans op succes.

Lees het onderzoeksrapport 

Bron: www.nro.nl