Voorkennis kleuter beïnvloedt spelgedrag

em/emPromotie Tessa J. P. van Schijndel – Psychologie, Universiteit van Amsterdam

In wetenschaps- en technologieonderwijs voor jonge kinderen staat het onderzoekend spel centraal. Voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s benadrukken het belang van het leren van onderzoeksvaardigheden, en musea voor wetenschap en techniek beschouwen onderzoekend gedrag als onmisbaar tijdens tentoonstellingsbezoek. Tessa van Schijndel onderzocht het spelenderwijs leren van jonge kinderen, zowel in gecontroleerde en natuurlijke omgevingen, en werkte met science center NEMO aan het toepassen van de onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk. Ze bekeek onder meer het effect van begeleiding van volwassenen op het onderzoekend spel van kinderen in kinderdagverblijven en NEMO.

Om het spel van peuters en kleuters in deze natuurlijke omgevingen te meten ontwikkelde ze de Exploratory Behavior Scale. Daarnaast onderzocht Van Schijndel de interactie tussen het onderzoekend spel van jonge kinderen en hun domeinspecifieke kennis. Ze bestudeerde de kennisontwikkeling van kinderen in verschillende domeinen in de biologie en natuurkunde. Zo keek ze naar de theorieën die kinderen hebben over schaduwgrootte en over prenatale ontwikkeling.

Uit haar resultaten blijkt dat de voorkennis van kleuters hun spel beïnvloedt: kinderen die bewijs zagen dat conflicteerde met hun theorie lieten een ander spelpatroon zien dan kinderen die niet-conflicterend bewijs zagen. Ten slotte onderzocht Van Schijndel onder welke omstandigheden kinderen leren van hun spel. Ze toonde specifieke verbanden aan tussen de voorkennis en het leren van kleuters, en het patroon van onderzoekend spel en het leren van kleuters.

span style=”text-decoration: underline;”a href=”http://www.talentenkracht.nl//docs/Algemeen/nederlandse-samenvatting—proefschrift-tessa-van-schijndel.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow”Klik hier/a /spanvoor een Nederlandse samenvatting van het proefschrift. Wilt u dit proefschrift bestellen of meer weten kunt u contact opnemen met a href=”mailto:t.j.p.vanschijndel@uva.nl” target=”_blank” rel=”nofollow”Tessa van Schijndel./a

nbsp;