VVD en PvdA: vak techniek al op basisschool

VVD en PvdA willen dat alle basisscholen wetenschap en techniek gaan onderwijzen. Aankomende leerkrachten worden daar voortaan op de pabo voor klaargestoomd. Het regeerakkoord voorziet in 100 miljoen euro extra voor bètaleraren in het voortgezet onderwijs. De Tweede Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) besteden dat liever in het basisonderwijs. Zij willen de onderwijsbegroting, deze week in de Kamer, daartoe wijzigen.

strongZonnestelsel/strong
‘Je kunt kinderen niet vroeg genoeg enthousiast maken voor bètavakken’, zegt Jadnanansing. Ze ziet het voor zich: kinderen een zonnestelsel laten maken, leren waarom het boven in de klas warmer is dan op de grond, of een vulkaan laten uitbarsten met azijn en soda. Niet lezen, maar doen. Nu ligt het zwaartepunt te veel bij lezen en taal, vindt ook Lucas. ‘De Citotoetsen bestaan uit rekenen en vijf taalonderdelen’, zegt Lucas. ‘Daar moet wetenschap en techniek bij komen. Dan gaat het vanzelf een belangrijkere plek innemen in het basisonderwijs.’ Als hun interesse voor techniek eenmaal is gewekt, zullen meer jongeren er hun vak van maken, denken VVD en PvdA. De PvdA bekijkt het vanuit de werknemer. ‘Jongeren, vooral die met een multiculturele achtergrond, kiezen te weinig voor techniek, terwijl juist daar een goed belegde boterham is te verdienen. Niet alleen voor academici, ook voor vmbo’ers en mbo’ers.’

strongKenniseconomie/strong
De VVD denkt aan bedrijven. ‘De arbeidsmarkt staat om technici te springen’, zegt Lucas. ‘In 2016 komen we er 170.000 tekort. De Nederlandse kenniseconomie dreigt door India en Brazilië te worden ingehaald. Daar is techniek veel populairder, en vinden bedrijven makkelijk goed opgeleid personeel.’ Tal van campagnes en lespakketten hebben nauwelijks iets aan de impopulariteit van technische opleidingen veranderd. ‘Lapmiddelen’, oordeelt Lucas. ‘Bedoeld om te verhullen dat juffen van techniek geen kaas hadden gegeten. Dat probleem gaan we nu bij de basis aanpakken. Een mooi neveneffect: met meer techniek wordt de pabo interessanter voor jongens.’

Bron: Volkskrant