Webinar voor schoolleiders: ‘Sturen op loslaten’

TechniekTalent.nu biedt een succesvolle serie webinars aan, toegespitst op de praktijk van schoolleiders in het primair onderwijs. De serie zoomt in op het ontwikkelen van een gedragen visie op en beleid voor W&T in het basisonderwijs, met als uiteindelijk doel implementatie van W&T in het curriculum.

Webinar 3: Sturen op loslaten

Dit deel vindt plaats op 15 januari 2019 van 9.00 tot 10.00 uur. Dit webinar gaat over de vraag: ‘Hoe motiveer en ondersteun je je team bij O&O-leren?’. Aan de orde komen:

  • Wat vraagt O&O-leren van leerkrachten? Waar zit de balans tussen loslaten en sturen in de klas?
  • Wat levert O&O-leren op? Hoe meet je opbrengsten?
  • Hoe vul jij je rol als schoolleider in, hoe begeleid, ondersteun, coach je je medewerkers?
  • Hoe ga je om methodes, kerndoelen en eisen van de inspectie?

Als gastspreker treedt op dr. Monique Pijls, hoofddocent Onderzoekend en Ontwerpend Leren aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij gaat tijdens het webinar in op wat de rol van de leerkracht is bij O&O-leren en welke ondersteuning en begeleiding daarbij vanuit de schoolleider gewenst of passend is. Hoe schep je als schoolleider de voorwaarden waarbinnen de leerkracht zijn of haar rol bij O&O-leren goed kan invullen?

De ervaringsdeskundige bij dit webinar is Denise Hassing, directeur van SBO De Reis van Brandaan in Eindhoven (winnaar van de TechniekTrofee 2018). Op deze school gaan alle leerkrachten mee in het O&O-leren, maar in hun eigen tempo. Denise vertelt hoe ze als schoolleider daarin stimulerend én beschermend optreedt.

AANMELDEN