Werkt u mee het onderzoek?

strong/strongstrongVerbeelding bij verhaalsommen/strong
Centrum Brein amp; Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam start in januari 2013 een interventiestudie waarbij de effecten van een instructie worden onderzocht bij verhaalsommen. We leren de kinderen daarbij gebruik te maken van verbeeldingskracht om zo de tekst beter te begrijpen. Wij zoeken enthousiaste leerkrachten uit groep 8 van het basisonderwijs die mee willen doen aan de ontwikkeling van deze instructie en daarnaast deel nemen met de klas aan de interventiestudie.

strongUitgebreidere beschrijving project/strong
In het najaar van 2011 heeft Centrum Brein amp; Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek verricht naar de verschillende oplossingsstrategie├źn die leerlingen hanteren tijdens het maken van verhaalsommen. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat leerlingen over het algemeen veel moeite hebben met het begrijpen van de tekst van een verhaalsom. Het begrip van de tekst in de verhaalsom vormde in veel gevallen een groter probleem dan het uitrekenen van de som zelf. Huidige rekenmethoden schieten tekort wanneer het gaat om de instructiemogelijkheden in deze fase van het oplossingsproces. Gerichte instructie met betrekking tot het gebruik van verbeeldingskracht (emhet maken van mentale representaties om de situatie in de verhaalsom te verbeelden/em) kan helpen om verhaalsommen beter te kunnen begrijpen. Het is voor leerkrachten belangrijk om, als aanvulling op de gebruikte rekenmethode, ook deze instructievorm in de vingers te krijgen. Dit om beter te kunnen voorzien in de individuele behoeften van de leerlingen in de klas.

Het algemene doel van dit project is om inzicht te krijgen in de effecten van een instructie die is gebaseerd op het leren begrijpen van de tekst van een verhaalsom. We hebben de volgende specifieke doelen opgesteld:
ul
liInzicht verkrijgen in de manieren waarop leerlingen verhaalsommen oplossen en dan met name de (mentale) visuele representaties die ze daarbij maken./li
liBepalen in hoeverre deze representaties van invloed zijn op de prestaties op verhaalsommen./li
liInzicht verkrijgen in de effecten van een instructie gebaseerd op het gebruik van verbeeldingskracht bij het oplossen van verhaalsommen./li
/ul
Dit onderzoek legt de basis voor een uitbreiding van de huidige rekenmethoden en geeft leerkrachten handvatten om hun instructie van verhaalsommen beter af te stemmen op de behoeften van leerlingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anton Boonen (a href=”mailto:A.J.H.Boonen@vu.nl” rel=”nofollow”A.J.H.Boonen@vu.nl/a), docent onderzoeker Centrum Brein amp; Leren
a href=”http://www.learn.vu.nl” rel=”nofollow”www.learn.vu.nl/a