Wetenschap en Techniek tentoonstelling: “De kracht van de natuur”

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben een tentoonstelling opgezet voor groep 4 en 7 op de Brede Dalton School De Meer over ‘de kracht van de natuur’. Het doel van de tentoonstelling was om zowel het jonge als het oudere kind te inspireren om onderzoekend te leren. De tentoonstelling vond plaats in de centrale ruimte van de school, waar de studenten verschillende ontdekhoeken hadden gecreëerd.

Bij de ontdekhoek over ruig weer konden de leerlingen leren over extreme temperaturen, bliksem en tornado’s. Zo hebben de leerlingen een tornado in een fles gecreëerd en hebben ze zelf bliksem gemaakt! In een andere ontdekhoek kon een tsunami worden nagebootst en konden dammen worden gebouwd om een overstroming te voorkomen. Ook konden verschillende grondsoorten worden bekeken. Zo hebben de leerlingen geleerd welke grondsoort geschikt is om online casino een huis op te bouwen. Ook werd de werking van een aardbeving duidelijk gemaakt door een tastbaar experiment. Daarnaast konden alle kinderen meehelpen bij het nabootsen van de uitbarsting van een vulkaan. Kinderen konden ook een experiment doen met verschillende windmolens! Hoeveel wieken moet een windmolen hebben, om het beste te draaien? Bovendien kon bij de ontdekhoek over wind ook windsnelheid worden gemeten!

Kortom, elke ontdekhoek was uitgewerkt in tastbare activiteiten. Op deze manier hebben de kinderen spelenderwijs veel geleerd over de kracht van onze natuur en de gevolgen die natuurverschijnselen kunnen hebben.

En wat vonden de kinderen er van? “Wow, dat is echt vet. We leren hier echt vet veel!” en “Waar koop je dat? Dat is echt gaaf.”

En ook de school is positief getuigen de reacties: “Komen jullie volgend jaar weer?” en “Je kunt eigenlijk met weinig materiaal veel bereiken!”

nbsp;

nbsp;