Zelf aan de slag

Er speelt veel in het onderwijsveld. De overheid benoemt in het Actieplan Basis voor Presteren prioriteiten, waaronder Wetenschap & Technologie. Meer aandacht voor W&T in het onderwijs is nodig. Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit het perspectief van de Nederlandse economie.

Kiezen voor technologie

Vorig jaar hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen een Techniekpact op gesteld. Het Techniekpact 2020 is de basis voor het programma Kiezen voor technologie. Het Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriƫntatie op jezelf en de wereld van SLO is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het basisonderwijs. Deze gezaghebbende en inspirerende beschrijving geeft richting aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

W&T leeft!

Kortom, W&T leeft. Wilt u zelf aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren, dan vindt u onder de tabbladen links interessante informatie, boeken, websites en (wetenschappelijke) publicaties. Neemt u ook een kijkje bij ons lesmateriaal en voor ondersteuning kunt u terecht bij onze kennispartners.