Boeken

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Boek 8

Auteur:
Sanne Dekker & Jan van Baren- Nawrocka
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

In boek acht staan de thema’s ‘Kleding’, ‘Magneten’ en ‘Protest’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas.

Kleding gaat over de manier waarop we met kleding onze identiteit proberen uit te drukken en de gevolgen van het productieproces van kleding op mens en milieu. Onderscheidt de kleding die we dragen ons werkelijk van anderen of speelt de (sub)cultuur waartoe we willen behoren een grote rol in onze kledingkeuze? Waar komt onze kleding vandaan? En wat heeft onze vraag naar steeds nieuwe kleding voor consequenties voor mens en milieu?

Magneten gaat over de kracht van magneten en de relatie tussen magnetisme en licht. Wat zijn de eigenschappen van magneten en waar vind je magneten in het dagelijks leven? Hoe kun je met licht magnetische krachten zichtbaar maken? En is het mogelijk om de kracht van magneten te beïnvloeden met licht?

Protest gaat over de ‘besmettelijkheid’ van protest en over hoe mensen elkaar in zulke situaties kunnen beïnvloeden. Wanneer springt een protest over van de ene op de andere groep en waarom? En laat jij je beïnvloeden door iemand anders en op welke manier gebeurt dat?

Ga voor meer informatie over de boekenreeks naar www.wkru.nl

Leidraad onderzoekend leren

Als je een project onderzoekend leren wilt uitvoeren, dan heb je de leidraad onderzoekend leren nodig. Deze leidraad heeft het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit als apart boek uitgebracht (jan 2019) en is te koop of online te downloaden via www.wetenschapdeklasin.nl. In de leidraad staat stap voor stap beschreven hoe je een project onderzoekend leren uit kunt voeren in de klas volgens de zevenstappendidactiek van Van Graft en Kemmers (2007).

Ga voor meer informatie over de boekenreeks naar www.wkru.nl

Bestellen

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Boek 7

Auteur:
Sanne Dekker & Jan van Baren- Nawrocka
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

In boek zeven staan de thema’s ‘Malaria’, ‘Jheronimus Bosch’ en ‘Geheugen’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas.

Malaria gaat over de verspreiding van malaria en manieren om infecties te voorkomen. De verspreiding van malaria verloopt via muggen, maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat zijn andere manieren voor ziektes om zich te verspreiden? Wat zijn parasieten? En wat is de rol van de mens bij de verspreiding van malaria?

Jheronimus Bosch gaat over het leven en de schilderijen en tekeningen van Jheronimus Bosch. Wat zijn beroemde werken van Bosch? Wat maakt zijn werk zo bijzonder? Wat probeerde de schilder door middel van zijn schilderijen te vertellen? En wat is er eigenlijk onder de verf te vinden?

Geheugen gaat over hoe we gebeurtenissen kunnen onthouden en hoe deze in de hersenen worden opgeslagen. Welke technieken kun je toepassen om iets makkelijker te onthouden? Waarom werken bepaalde geheugentechnieken? En op welke verschillende manieren kun je je geheugen testen?

Hoe word ik… piloot?

Auteur:
Helen Reed
Uitgever:
Neuropsych publishers

Ruimtelijke vermogens voorspellen succes in rekenen, wiskunde, de natuurvakken, wetenschap en techniek. Maar ook bij taal, wereldoriëntatie, kunstvakken en bewegingsonderwijs staan ruimtelijke begrippen en vaardigheden centraal. Ruimtelijke vermogens zijn er in veel verschillende vormen. Toch wordt het belang hiervan onderbelicht en krijgen ruimtelijke vaardigheden weinig aandacht op school. Ruimtelijke vermogens kunnen echter op veel verschillende manieren worden getraind. De ervaringen die kinderen op school en thuis opdoen dragen hier sterk aan bij. Leraren en ouders dienen daarom het belang van ruimtelijke vermogens in te zien en mogelijkheden te creëren om deze op school en thuis te stimuleren.

Download

Talentgerichte ontwikkeling op de basischool

Auteur:
Herman Veenker, Henderien Steenbeek, Marijn van Dijk en Paul van Geert
Uitgever:
Coutinho

Kinderen zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen ‘onderzoeken’ en ‘oplossen’.

Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen? Deze vragen staan centraal in dit brede, vakoverstijgende handboek.

Bestellen

Een steekje los – de werking van ons absurde brein

Auteur:
Dean Burnett
Uitgever:
Sprectrum

Onze hersenen zijn verre van perfect… Ons brein bepaalt wat we doen en hoe we het doen. Maar hoe indrukwekkend dit ook is, de hersenen zijn verre van perfect! De chaotische samenwerking van alle verschillende delen in het brein veroorzaakt kleine defecten in ons gedrag en in de werking van ons lichaam.

  • Waarom hebben we last van onverklaarbare fobieën? 
  • Hoe komt het dat ons brein ons laat geloven in complottheorieën? 
  • Waarom geeft het brein onszelf altijd een glansrol in onze eigen herinneringen?
  • Zijn lange mensen slimmer? 
  • Waarom reageert iedereen anders op humor? 
  • Waarom is alcohol soms goed voor de hersenen?

Dean Burnett beschrijft al deze defecten en beantwoordt al deze vragen aan de hand van herkenbare voorbeelden en humoristische opmerkingen, begeleid door wetenschappelijke verklaringen. Hij neemt het idiote brein op de hak en verklaart waarom er bij ons allemaal een steekje los zit.

Bestellen

Robot aan het stuur – over de ethiek van techniek

Auteur:
Jochanan Eynickel
Uitgever:
Lannoo Campus

Nemen robots de wereld over? Big data, slimme software, zelfrijdende wagens… De doorbraak van slimme technologie verandert onze leefwereld drastisch en beïnvloedt zelfs onze manier van denken. Maar ons gebruik van technologie is niet neutraal. Meer dan ooit moeten we nadenken over hoe we met de morele kanten van techniek willen omgaan. Robot aan het stuur analyseert de verwevenheid tussen techniek en ethiek en draagt bouwstenen aan voor waardengedreven innovatie. Het boek toont aan dat we het potentieel van artificiële intelligentie en slimme robots alleen kunnen benutten door het beste van de mens en de technologie te verenigen.

Bestellen

Natuur en techniek geven

Auteur:
Herman Jongh, Frans Bussel
Uitgever:
Koninklijke van Gorcum B.V.

Praktische vakdidaktiek voor het basisonderwijs

Het schoolvak natuur en techniek biedt ongekend veel mogelijkheden om uw lessen toe te passen in de werkelijkheid. Als leerkracht kunt u die werkelijkheid naar binnen halen, maar haar ook buiten opzoeken. Er zijn veel thema’s, werkvormen en materialen mogelijk die u helpen om inhoudelijk aan de kerndoelen te voldoen. De kunst is om ervoor te zorgen dat die inhoud ook opgenomen wordt. Daarvoor moet u de juiste didactische keuzes maken in uiteenlopende situaties.

Natuur en techniek geven combineert daarom vakinhoudelijke kennis met vakdidactiek. Het zit boordevol werkvormen, lessuggesties en opdrachten die u helpen om uitdagende lessen te geven. De auteurs gebruiken een overzichtelijke structuur met een herkenbare opbouw voor pabo-studenten.

Bestellen

Wetenschap en techniek op de basisschool

Auteur:
H. van Keulen, I. Oosterheert
Uitgever:
Noordhoff Uitgevers

‘Wetenschap en techniek op de basisschool’ laat u zien hoe u als (aanstaand) leerkracht kinderen kunt helpen zich te oriënteren op zichzelf en de wereld binnen het domein van wetenschap en techniek. Het boek stimuleert u om zelf rijke, geïntegreerde leeromgevingen te ontwerpen en biedt een handige ondersteunende website met extra materiaal.

Aansprekende onderwerpen

Wetenschap en techniek op de basisschool gaat in op de volgende vragen: waarom is wetenschap en techniek belangrijk? Wat is de inhoud van het domein wetenschap en techniek? Wat is onderzoekend en ontwerpend leren? Hoe herkent en beoordeelt u leerresultaten bij kinderen? Hoe kunt u zelf onderwijs ontwikkelen over wetenschap en techniek? Hoe kunt u leerzame gesprekken met leerlingen voeren? Hoe gaat u om met diversiteit? Hoe kunt u wetenschap en techniek integreren met andere vakken zoals taal en rekenen?

Bestellen

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Boek 6

Auteur:
Sanne Dekker & Jan van Baren- Nawrocka
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

In boek zes staan de thema’s ‘Molecuulbotsingen’, ‘Stress’ en ‘Taal der zintuigen’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas.

Molecuulbotsingen gaat over de eigenschappen van botsende moleculen bij extreem lage temperaturen. Molecuulbotsingen spelen een heel belangrijke rol in de natuur. Botsen moleculen als deeltjes of gedragen ze zich als golven? En wat gebeurt er met voorwerpen als je ze afkoelt tot zeer lage temperaturen?

Stress gaat over hoe de hersenen stressreacties controleren. Ontdek verschillende manieren waarop je op stress kunt reageren. Ga je vechten, vluchten of bevries je? Wat voor lichamelijke reacties neem je waar? En wat is het effect van stress op prestatie?

Taal der zintuigen gaat over de invloed van taal en cultuur op zintuiglijke waarnemingen. Hoe omschrijf je wat je ziet, voelt, proeft of ruikt? In sommige culturen zijn er veel verschillende woorden voor kleur, in andere culturen juist weer heel weinig. Worden we geboren met deze verschillende kleurgroepen? En bepaalt hoe je ergens over praat ook wat je waarneemt?

Tacit knowledge

Auteur:
Ed van den Berg
Uitgever:
Hogeschool van Amsterdam

Lessen voor lerarenopleiding en onderwijspraktijk

De theorie-praktijk kloof is berucht in het onderwijs. Theorie moet vaak nog verregaand worden aangepast aan de eigen onderwijsomstandigheden van de docent. Aan de andere kant zit er veel vakdidactische en praktijkkennis opgesloten in het hoofd van docenten, tacit knowledge, onzichtbaar voor studenten in lerarenopleiding. Wat nu als je die theorie deels gaat genereren in de eigen klassen van docenten en leraren in opleiding? Dan wordt de theorie-praktijk kloof kleiner, kan tacit knowledge mogelijk expliciet en zichtbaar worden, en wordt er een fundament gelegd voor blijvend leren van de eigen leservaring.

In het boekje ‘Lessen voor lerarenopleiding en onderwijspraktijk’ beschrijft Ed van den Berg (voormalig Lector Wetenschap- en Techniekonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam), hoe je de kloof tussen theorie en praktijk kunt verkleinen.

Download