Boeken

Wonderwel, welkom in het huis van de toekomst

Auteur:
Marlie Hollands en Hans Wilschut
Uitgever:
De Vrije Uitgevers

Dit boek is geschreven voor kinderen, hun ouders en docenten. Het gaat over bijzondere natuurkrachten en slimme techniek achter alledaagse voorzieningen in huis, zoals drinkwater, riool, verwarming en internet. Hoe gaan die voorzieningen eruitzien in het huis van de toekomst? Lees dit boek, verwonder je over nieuwe, duurzame uitvindingen en denk mee over alle vragen die er nog liggen.

Bestellen

Talenten Voeden

Auteur:
Juliette Walma van der Molen
Uitgever:
KWTO

Het digitale boek ‘Talenten Voeden’ van prof. dr. Juliette Walma van der Molen is een overkoepelend raamwerk en gids tegelijk voor iedereen werkzaam in het onderwijs, maar ook daarbuiten. ‘Talenten Voeden’ laat zien welke wetenschappelijk bewezen elementen kunnen bijdragen aan toekomstbestendig en dieper leren. Met zowel praktische handvatten voor starters in deze materie alsook talloze bronnen en verwijzingen voor wie meer ervaren is met toekomstbestendig en dieper leren en de verdieping zoekt. Juliette: “Deze uitgave laat zien wat het verschil is tussen onderwijzen en werkelijk leren. Plus wat er nou écht werkt als je met je onderwijs over wilt gaan naar werkelijk leren voor de lange termijn.”

Bestellen Download

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Boek 8

Auteur:
Sanne Dekker & Jan van Baren- Nawrocka
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

In boek acht staan de thema’s ‘Kleding’, ‘Magneten’ en ‘Protest’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas. 

Als je een project onderzoekend leren wilt uitvoeren, dan heb je de leidraad onderzoekend leren nodig. Deze leidraad heeft het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit als apart boek uitgebracht (jan 2019) en is te koop of online te downloaden via www.wetenschapdeklasin.nl. In de leidraad staat stap voor stap beschreven hoe je een project onderzoekend leren uit kunt voeren in de klas volgens de zevenstappendidactiek van Van Graft en Kemmers (2007).

Ga voor meer informatie over de boekenreeks naar www.wkru.nl

Bestellen

Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Boek 7

Auteur:
Sanne Dekker & Jan van Baren- Nawrocka
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

In boek zeven staan de thema’s ‘Malaria’, ‘Jheronimus Bosch’ en ‘Geheugen’ centraal. De activiteiten bij de thema’s zijn concreet en in detail uitgewerkt, zodat ze makkelijk uit te voeren zijn in de klas. Malaria gaat over de verspreiding van malaria en manieren om infecties te voorkomen. Jheronimus Bosch gaat over het leven en de schilderijen en tekeningen van Jheronimus Bosch. Geheugen gaat over hoe we gebeurtenissen kunnen onthouden en hoe deze in de hersenen worden opgeslagen.

Hoe word ik… piloot?

Auteur:
Helen Reed
Uitgever:
Neuropsych publishers

Ruimtelijke vermogens voorspellen succes in rekenen, wiskunde, de natuurvakken, wetenschap en techniek. Maar ook bij taal, wereldoriëntatie, kunstvakken en bewegingsonderwijs staan ruimtelijke begrippen en vaardigheden centraal. Ruimtelijke vermogens zijn er in veel verschillende vormen. Toch wordt het belang hiervan onderbelicht en krijgen ruimtelijke vaardigheden weinig aandacht op school. Ruimtelijke vermogens kunnen echter op veel verschillende manieren worden getraind. De ervaringen die kinderen op school en thuis opdoen dragen hier sterk aan bij. Leraren en ouders dienen daarom het belang van ruimtelijke vermogens in te zien en mogelijkheden te creëren om deze op school en thuis te stimuleren.

Download

Talentgerichte ontwikkeling op de basischool

Auteur:
Herman Veenker, Henderien Steenbeek, Marijn van Dijk en Paul van Geert
Uitgever:
Coutinho

Kinderen zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen ‘onderzoeken’ en ‘oplossen’.

Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen? Deze vragen staan centraal in dit brede, vakoverstijgende handboek.

Bestellen

Een steekje los – de werking van ons absurde brein

Auteur:
Dean Burnett
Uitgever:
Sprectrum

Onze hersenen zijn verre van perfect… Ons brein bepaalt wat we doen en hoe we het doen. Maar hoe indrukwekkend dit ook is, de hersenen zijn verre van perfect! De chaotische samenwerking van alle verschillende delen in het brein veroorzaakt kleine defecten in ons gedrag en in de werking van ons lichaam.

  • Waarom hebben we last van onverklaarbare fobieën? 
  • Hoe komt het dat ons brein ons laat geloven in complottheorieën? 
  • Waarom geeft het brein onszelf altijd een glansrol in onze eigen herinneringen?
  • Zijn lange mensen slimmer? 
  • Waarom reageert iedereen anders op humor? 
  • Waarom is alcohol soms goed voor de hersenen?

Dean Burnett beschrijft al deze defecten en beantwoordt al deze vragen aan de hand van herkenbare voorbeelden en humoristische opmerkingen, begeleid door wetenschappelijke verklaringen. Hij neemt het idiote brein op de hak en verklaart waarom er bij ons allemaal een steekje los zit.

Bestellen

Robot aan het stuur – over de ethiek van techniek

Auteur:
Jochanan Eynickel
Uitgever:
Lannoo Campus

Nemen robots de wereld over? Big data, slimme software, zelfrijdende wagens… De doorbraak van slimme technologie verandert onze leefwereld drastisch en beïnvloedt zelfs onze manier van denken. Maar ons gebruik van technologie is niet neutraal. Meer dan ooit moeten we nadenken over hoe we met de morele kanten van techniek willen omgaan. Robot aan het stuur analyseert de verwevenheid tussen techniek en ethiek en draagt bouwstenen aan voor waardengedreven innovatie. Het boek toont aan dat we het potentieel van artificiële intelligentie en slimme robots alleen kunnen benutten door het beste van de mens en de technologie te verenigen.

Bestellen

Natuur en techniek geven

Auteur:
Herman Jongh, Frans Bussel
Uitgever:
Koninklijke van Gorcum B.V.

Praktische vakdidaktiek voor het basisonderwijs

Het schoolvak natuur en techniek biedt ongekend veel mogelijkheden om uw lessen toe te passen in de werkelijkheid. Als leerkracht kunt u die werkelijkheid naar binnen halen, maar haar ook buiten opzoeken. Er zijn veel thema’s, werkvormen en materialen mogelijk die u helpen om inhoudelijk aan de kerndoelen te voldoen. De kunst is om ervoor te zorgen dat die inhoud ook opgenomen wordt. Daarvoor moet u de juiste didactische keuzes maken in uiteenlopende situaties.

Natuur en techniek geven combineert daarom vakinhoudelijke kennis met vakdidactiek. Het zit boordevol werkvormen, lessuggesties en opdrachten die u helpen om uitdagende lessen te geven. De auteurs gebruiken een overzichtelijke structuur met een herkenbare opbouw voor pabo-studenten.

Bestellen

Wetenschap en techniek op de basisschool

Auteur:
H. van Keulen, I. Oosterheert
Uitgever:
Noordhoff Uitgevers

‘Wetenschap en techniek op de basisschool’ laat u zien hoe u als (aanstaand) leerkracht kinderen kunt helpen zich te oriënteren op zichzelf en de wereld binnen het domein van wetenschap en techniek. Het boek stimuleert u om zelf rijke, geïntegreerde leeromgevingen te ontwerpen en biedt een handige ondersteunende website met extra materiaal.

Aansprekende onderwerpen

Wetenschap en techniek op de basisschool gaat in op de volgende vragen: waarom is wetenschap en techniek belangrijk? Wat is de inhoud van het domein wetenschap en techniek? Wat is onderzoekend en ontwerpend leren? Hoe herkent en beoordeelt u leerresultaten bij kinderen? Hoe kunt u zelf onderwijs ontwikkelen over wetenschap en techniek? Hoe kunt u leerzame gesprekken met leerlingen voeren? Hoe gaat u om met diversiteit? Hoe kunt u wetenschap en techniek integreren met andere vakken zoals taal en rekenen?

Bestellen