Boeken

Ouders ogen geven

Herkennen ouders al de unieke talenten van hun jonge kinderen, zoals nieuwsgierigheid, verwondering, onderzoeken en redeneren? En weten ze ook hoe ze hun kind nog verder kunnen stimuleren? Wetenschap, natuur en techniek lenen zich er uitstekend voor om ouders te betrekken bij het leren op school en hen uit te nodigen ook thuis aan de slag te gaan. Scholen kunnen met de map ‘Ouders ogen geven’ een serie ouderbijeenkomsten (voor groep 1 en 2) organiseren, die aansluiten bij de wetenschap- en technieklessen op school. In de map zitten onder andere materialen voor drie ouderbijeenkomsten, deels gebaseerd op TalentenKracht, een lessenserie rond het boek ‘Owie en het geheime ding’ en ‘Ouderhulpkaarten’ om ouders mee naar huis te geven. De map is, in het kader van Bètapunt Noord, ontwikkeld door Cedin en de Rijksuniversiteit Groningen. met subsidie van het Platform Bèta Techniek. De map is te bestellen bij Cedin t.a.v. Mieke Vos. De kosten van de map zijn € 55,-

Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14 jarigen: inspirerende praktijkvoorbeelden

Auteur:
Ed van den Berg, Peter Bom, Jos Marell, en Ineke Frederik met een voorwoord van KNAW President Hans Clevers en bureauredactie door Henny Kramers.
Uitgever:
Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON)

Het boek bevat activiteiten en lesbeschrijvingen voor lessen natuurwetenschap en techniek met nadruk op onderzoeken en ontwerpen. De praktijkvoorbeelden hebben hun waarde bewezen in de klas en zijn niet alleen voorbeeldactiviteiten voor allerlei aspecten van ontwerpen of onderzoeken maar illustreren tegelijkertijd een spectrum aan vakdidactiek. Daardoor is het boek ook geschikt voor lessen vakdidactiek en nascholing.

De prijs voor dit door Tim Jacobs prachtig vormgegeven boek kon laag blijven dankzij sponsoring. De ledenprijs is 12 euro, niet-leden betalen 15 euro. Daar komen verzendkosten nog bij. Het boek kan besteld worden via ledenservice@nvon.nl onder vermelding van artikel nummer 20.

 

Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Auteur:
Marieke Peeters, Winnie Meijer en Roald Verhoeff (redactie)
Uitgever:
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen l ISBN: 978-90-818461-1-0

Deel 2. van de boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’, met als titel ‘DNA, Gedrag en Infecties onder de loep’. Deze boekenreeks biedt inspiratie en concrete handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan. Op de bijbehorende website staan per hoofdstuk filmpjes, materialen en hyperlinks, onderverdeeld in de zeven stappen van onderzoekend leren.  

Bestellen

Gedrag in uitvoering

Auteur:
Diana Smidts en Mariëtte Huizinga
Uitgever:
Uitgeverij Nieuwezijds | 2011, ISBN: 9789057123177

Gedrag in uitvoering bespreekt verschillende soorten gedragsproblemen bij kinderen en pubers en biedt praktische adviezen om hiermee om te gaan. Om in het dagelijks leven zelfstandig en efficiënt te kunnen functioneren, moeten we ons gedrag in goede banen leiden. Bijvoorbeeld om op tijd te komen voor een afspraak, om teleurstelling te onderdrukken bij een cadeautje dat tegenvalt of om huiswerk te plannen. De vaardigheid om gedrag in goede banen te leiden, is afhankelijk van denkprocessen die executieve functies worden genoemd. Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen executieve functies zich en kunnen kinderen hun gedrag beter en zelfstandiger sturen. Maar er zijn ook kinderen bij wie dat niet zo soepel verloopt. Wanneer er sprake is van problemen met executieve functies, zijn de gevolgen meestal ingrijpend. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Dit boek is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met kinderen en pubers: ouders, docenten en hulpverleners.

Bestellen

Vindplaats Laak Noord Den Haag

Auteur:
Prof. dr. Hanna Swaab, Jan Noordam (MBA), Fokke Munk, Inge van Dongen (MSc), Dr. Ellen Sjoer in samenwerking met TalentenKracht.
Uitgever:
Kenniscentrum Wetenschap en Techniek West / november 2012 /

Dit e-boek bevat praktische tips voor leerkrachten basisonderwijs en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, voor het stimuleren van bouwstenen van bèta-leren bij kinderen. Laak Noord is een multiculturele vindplaats in Den Haag. In de periode april tot december 2011 volgden onderbouwleerkrachten, schooldirecteuren, pedagogisch medewerkers en managers kinderopvang van drie scholen en drie kinderopvanglocaties de training ‘Leraren Ogen Geven’. Ouders van deze scholen en kinderopvanglocaties volgden de training ‘Ouders Ogen Geven’. De leerervaringen met de trainingen en de onderzoeksresultaten leverden waardevolle informatie op voor andere scholen en kinderopvangorganisaties die geïnteresseerd zijn in het stimuleren van nieuwsgierigheid en exploratie van kinderen.

Download

Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Auteur:
Marieke Peeters, Winnie Meijer en Roald Verhoeff (redactie)
Uitgever:
Uitgave van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen / ISBN: 978-90-818461-0-3

Het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin’ van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, biedt inspiratie en concrete handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan. Drie wetenschappelijke doorbraken van de Radboud Universiteit Nijmegen over ‘Angst’, ‘Grafeen’ en ‘Denkbeelden over het begin’ vormen de leidende thema’s in het boek, geschreven vanuit de didactiek van onderzoekend leren. Hierbij leren kinderen vanuit hun eigen vragen een onderzoek opzetten en uitvoeren. In het boek geven pabo-studenten en leraren een beschrijving van de ondernomen onderzoeksactiviteiten en tips hoe deze het beste vorm te geven. Het boek bevat foto’s van de activiteiten en beschrijvingen van gevoerde discussies in de klas. Ter ondersteuning is per stap van onderzoekend leren een videofragment op de bijbehorende DVD beschikbaar. Deze videofragmenten tonen de (onderzoeks)activiteiten, interviews met pabo-studenten en leraren, en komen leerlingen aan het woord.

Bestellen

Stuiteren en spiegelen

Auteur:
onder redactie van P. Ruis, E. van den Berg, F. Sengers en R. Onclin.
Uitgever:
Expertisecentrum Wetenschap en Techniek Noord-Holland/ Flevoland I 2010, ISBN 978-94-90942-01-4

Stuiteren en spiegelen belicht wetenschap en techniek op basisscholen en Pabo’s van verschillende kanten. Het boek start met een inventarisatie van argumenten voor wetenschap en techniek in het basisonderwijs. Geeft aandacht aan het belang van Onderzoeken en Ontwerpen Leren (OOL), welke problemen leraren hierbij oplopen en het nascholingsprogramma van EWT, waarin de didactiek van OOL centraal staat. Het besteedt ook aandacht aan een succesvol project van combistages: pabostudenten ontwikkelen in samenwerking met bètastudenten W&T-onderwijs voor een opdrachtgever. Maar ook de waarde van de didactiek van onderzoekend leren voor de taalontwikkeling bij leerlingen komt aan bod, net zoals de aansluiting van W&T op onderwijsconcepten als Dalton, OGO, Montessori en en E.G.O.

Download

Natuur en techniek geven

Auteur:
Herman de Jongh
Uitgever:
Gorcum B.V. | april 2009, ISBN 9023244648

Handzame, overzichtelijk uitgegeven didactische vraagbaak, die op praktische wijze vorm en inhoud geeft aan thema’s op het gebied van natuur en techniek in het primair onderwijs. In ieder hoofdstuk is er aandacht voor een inhoudelijk thema, dat wordt uitgediept volgens een specifiek vakdidactisch principe. De opbouw van ieder hoofdstuk is nagenoeg gelijk: voorbeeldsituatie, vakinhoud, vakdidactiek, afsluiting, waarbij de inhoud helder wordt neergezet in tekstblokken, wordt geïllustreerd met kleurenfoto’s, schema’s, tabellen, schetsen, verwerkingsbladen, verwijzingen naar websites en achtergrondliteratuur en afsluitende toetsvragen. De uitgave is uitermate geschikt voor praktisch gebruik door studenten Pabo, maar ook voor leraren.

Bestellen

Praktische Didactiek Voor Natuuronderwijs

Auteur:
E. De Vaan & J. Marell
Uitgever:
Coutinho I augustus 2012, ISBN: 9789046903018

Praktische didactiek voor natuuronderwijs geeft antwoord op vragen als: Hoe ontwerp je effectieve leerarrangementen, al dan niet met behulp van een lesmethode? Hoe stimuleer je de ontwikkeling van kinderen en hoe laat je hen optimaal tot hun recht komen? En hoe kun je begeleiden bij ontdekkend en ontwerpend leren? Het boek bestaat uit drie delen. Deel A bevat een kennismaking met het leergebied, geeft kaders, uitgangspunten en opvattingen. Deel B legt het accent op de dagelijkse praktijk in de klas. Deel C plaatst natuuronderwijs in een breder verband. De theorie wordt steeds voorzien van concrete voorbeelden.

Bestellen

Brein Meester

Auteur:
John Medina
Uitgever:
Pearson Education | augustus 2011 | ISBN 9043022063

In Brein meester onthult moleculair bioloog John Medina hoe we dankzij inzichten uit hersenonderzoek beter kunnen onthouden, werken, leren en opvoeden. In elk hoofdstuk beschrijft hij een breinregel – dingen die wetenschappers zeker weten over de werking van onze hersenen – en geeft hij adviezen voor veranderingen in ons dagelijks leven. Uiteindelijk zul je begrijpen hoe hersenen echt werken – en hoe je het beste uit de jouwe kunt halen.

Bestellen