Boeken

Ik zag twee beren experimenteren

Auteur:
P. Bakker, A. Derkink en A. Oving
Uitgever:
IJsselgroep I 2008, ISBN 978.90.79406.01.2

De lesmap bestaat uit los uitneembare, stevig gelamineerde leskaarten met natuur- en scheikunde-experimenten voor groep 1 t/4. De 27 experimenten zijn geclusterd naar onderwerp: experimenten met water, experimenten met lucht, experimenten met kleuren en overige experimenten.  De opdrachten zijn gericht op het oplossen van problemen en het zélf verklaringen bedenken voor de dingen die kleuters zien. De benodigde materialen zijn veelal alledaagse, kosteloze materialen waar u gemakkelijk aan kunt komen.

Bestellen

Klus en klaar 1 en 2

Auteur:
G. Duyvejonck e.a.
Uitgever:
Die Keure, Brugge, België ISBN 90.5751.026x

Klus en Klaar 1 is een ideeënmap en handreiking voor techniek voor groep 3 t/m 8. In de technieklessen worden verwijzingen gemaakt naar wiskunde, geschiedenis, natuurkunde, taal en handvaardigheid. Nieuwe leerlijnen en implementatiemodellen worden in het leerkrachtendeel toegelicht. Klus en Klaar 2 is de aanvulling op deel 1 en bevat 32 uitgewerkte technieklessen.

Bestellen

Het Lerende Brein

Auteur:
Torkel Klingberg
Uitgever:
Pearson Assessment And Information | september 2011, ISBN 9026522398

Het lerende brein is een boek dat beschrijft hoe we onze kinderen en tieners de beste omstandigheden kunnen bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Op aansprekende wijze en met vele verhelderende voorbeelden gaat hij in op vragen als: Hoe maken we de stap van kennis over zenuwcellen naar het onderwijs in het klaslokaal? Welke oorzaken zijn er voor problemen als dyslexie, dyscalculie en een gebrek aan concentratievermogen aan te wijzen? Waarom is de rijpheid van de hersenen van betekenis voor het gedrag van een tiener? Aan de hand van zijn eigen onderzoek en dat van anderen, laat hij zien hoe de hersenen door uiteenlopende factoren worden beïnvloed: van genen tot stress, lichamelijke inspanning, voeding, training en familierelaties.

Bestellen

Het kinderbrein

Auteur:
Sandra Aamodt & Sam Wang
Uitgever:
Vbk Media | februari 2012 | ISBN 9021550776

In dit nieuwe boek ontrafelen de auteurs de bestaande mythes rond opvoeding en ouderschap. Om de lezer een beeld te geven van de manier waarop het kinderbrein van nul tot achttien jaar groeit en zich ontwikkelt op weg naar volwassenheid belichten zij een zevental thema’s: het brein zelf, de basisfuncties, zintuigen, spel, individuele emotionele ontwikkeling, onderwijs en problematiek. Daarbij komen ook praktische vragen, zoals zin en onzin van breintraining, aan de orde, terwijl ook tips en advies om het kind optimale kansen te bieden en het kinderbrein gezond te houden, niet ontbreken.

Bestellen

Brein de baas

Auteur:
Frits Winter
Uitgever:
Ruitenberg Boek | september 2009 ISBN 9055136832

Hersenen zijn een brein met eindeloos veel cellen en schakelmogelijkheden. Een besturingscentrum dat niet alleen ons denken aanstuurt, maar ook ons voelen, onze zintuigen, ons bewegen, ons hele functioneren. In dit boek gaat het met name over het denken en onthouden; ook is er een hoofdstuk over emoties. Hoe leren en onthouden we? Kunnen we ons geheugen verbeteren? Je traint je geheugen met name door nieuwsgierigheid, door te ontdekken, te ordenen, patronen te zien, verbanden te leggen, te begrijpen en zin te geven. De schrijver gaat na wat goed functioneren van het brein belemmert en wat positief werkt.

Bestellen

Wij zijn ons brein

Auteur:
Dick Swaab
Uitgever:
Uitgeverij Contact (2010), ISBN: 978 90 254 3522 6

Wij zijn ons brein van Dick Swaab leert u alles wat u ooit wilde weten over de hersenen. Dick Swaab volgt in ‘Wij zijn ons brein’ de mens vanaf de conceptie tot en met de dood. Hoe zit dat nou precies met de hersenen van pubers, wat gebeurt er als je verliefd bent, en valt homoseksualiteit te verklaren, en wat gebeurt er wanneer alzheimer toeslaat? De zin en onzin van therapie, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen, agressie, moreel gedrag en geloof, meditatie: alles wordt beschreven in Wij zijn ons brein.

Bestellen

De Breingids

Auteur:
Juni Daalmans
Uitgever:
Uitgeverij Boom (2011), ISBN: 978 94 6105 241 4

In De Breingids word je als lezer meegenomen op een ontdekkingstocht door het menselijk brein, en ontdek je zo de antwoorden op deze en nog vele andere vragen. Dit boek beschrijft in begrijpelijke taal een dialoog tussen een gids en een bezoeker zonder specifieke voorkennis, die samen door het brein wandelen. De gids legt uit hoe we waarnemen, voelen, denken en handelen, waar de breinfuncties gelokaliseerd zijn en vooral hoe ze samen ons alledaagse gedrag veroorzaken. De Breingids is een boek voor iedereen met een populair-wetenschappelijke interesse die graag wil weten hoe het brein in elkaar steekt.

Bestellen

De vijfde revolutie

Auteur:
Lone Frank
Uitgever:
Maven Publishing (2010), ISBN: 978 94 9057 401 7

In negen hoofdstukken beschrijft de auteur de ontwikkeling van de moderne hersenwetenschap aan de hand van onderzoeksresultaten en interviews die door haarzelf zijn afgenomen. Hoe religie een normaal neurologisch verschijnsel is en mystieke ervaringen opgewekt kunnen worden. Over de biologie van de moraal, pillen voor geluk, de opkomst van neuro-economie, neuromarketing en dat de hersenen via een MRI altijd de waarheid spreken.

Bestellen

Ellis en het verbreinen.

Auteur:
Prof. Jelle Jolles
Uitgever:
Neurospych publishers | 2011, ISBN 97890-75579-53-6

Dit boek gaat uit van talent. Iedereen heeft het maar komt er niet altijd uit. Hoe kunnen nieuwe inzichten over het functioneren van de hersenen ertoe bijdragen dat kind en tiener zich optimaal ontwikkelen? Waarom is een kind soms niet vooruit te branden? Waarom presteren jongens en meisjes op school zo anders? Kunnen tieners hun vrijheid eigenlijk wel aan en zijn ze in staat om verantwoorde keuzen te maken? Jelle Jolles gaat in op nieuwe inzichten uit het onderzoek naar de hersenen en de biologische basis van ons gedrag. Zijn stelling is dat er grote individuele verschillen zijn in de rijping van het brein, die bij veel adolescenten doorloopt tot na het twintigste jaar. De omgeving – ouders, leraren, de buurt en cultuur – zijn mede bepalend voor die rijping. Vandaar dat steun, sturing en inspiratie van groot belang zijn voor de ontplooiing en talentontwikkeling van onze kinderen: voor het verbreinen.

Bestellen

Boys & Girls

Auteur:
Michael Gurian, Kathy Stevens en Kelley King
Uitgever:
Uitgeverij OMJS | 2011, ISBN 9789081461368

Strategieën voor Onderwijs aan Jongens & Meisjes: Dit werkboek voor leraren in het basisonderwijs is een onmisbaar hulpmiddel voor leraren die werken met leerlingen van groep 1 t/m 8. Het werkboek biedt praktische strategieën, lessen en activiteiten die in echte klaslokalen zijn getest en die ontwikkeld zijn om de unieke sterke punten van jongens en meisjes tot uiting te laten komen. “Jongens en meisjes verschillen in bepaalde vaardigheden en attitudes. Deze veranderen tijdens de kindertijd en adolescentie. Als daarmee in onderwijs en opvoeding rekening wordt gehouden, kan de scholier effectief ‘verbreinen’ en daarmee zijn of haar talenten beter ontwikkelen.” – Prof. Jelle Jolles, directeur instituut LEARN!, VU Amsterdam

Bestellen