Scholen

De Kwikstaart

“Loslaten is de boodschap” In 2011 kreeg basisschool De Kwikstaart – net als alle basisscholen in Uithoorn – van de Rabobank een ‘techniektoren’ met materialen om te knutselen, dingen te bouwen en proefjes te doen. De toren inspireerde directeur Boudewijn van Stuijvenberg en techniekcoördinator Rinze de Vries, samen met een techniekcommissie, tot het ontwikkelen van…

De Fontein

“Zie W&T als een lust en niet als een last” In het project ‘De proeftuin’ maken kinderen en leerkrachten van basisschool De Fontein in Den Helder kennis met wetenschap en techniek en onderzoekend leren. Ze doen dat in een laboratorium én in de schooltuin, onder leiding van Els van der Meer, medewerker wetenschap, techniek en…

Juliana van Stolberg

Wij willen onze leerlingen laten schitteren!Hoe doen wij dat? De leerkrachten van obs Juliana van Stolberg in Castricum vinden het belangrijk dat de leerlingen – waar nodig – extra aandacht en begeleiding krijgen. Samen zorgen wij ervoor dat ieder kind zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en kan samenwerken om zo goed mogelijk te kunnen…

De Kinderboom

De Kinderboom daagt haar leerlingen uit om te denken en te leren. De nadruk ligt op het zelfstandig ontdekken, onderzoekend en ontwerpend leren. Dit passen we toe op alle leermethodes die de school gebruikt (o.a. rekenen, taal en lezen). Deze vaardigheden gaan we echter ook gebruiken om onze school te specialiseren op het gebied van…

Nelson Mandela School

De Nelson Mandela school is een kleurrijke school waar kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Dit doet wij onder andere met het VierXWijzer principe. Waarbij alle kinderen met hetzelfde thema aan de slag gaan, maar in de verwerking kunnen kiezen vanuit welke ‘intelligentie’ zij dat doen. De manier van een thema benaderen; namelijk…

De vlinderboom

’s Morgens krijgen de kinderen les in de basisvaardigheden lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen. Tijdens deze lessen wordt gewerkt in niveaugroepen, zodat alle kinderen onderwijs ontvangen dat bij hun eigen niveau past. ’s Middags kunnen de kinderen deze basisvaardigheden toepassen bij het thematisch werken. Bij het thematisch werken bieden we inspiratie workshops,…

Poseidon

Vanuit de structuur van het daltononderwijs, zetten wij onze methodes, talenten en competenties in. Onze leerkrachten differentiëren op meerdere niveaus, waarbij ieder kind uitgedaagd wordt om zijn talenten en vaardigheden te vergroten. Ons schoolprofiel is ‘nieuwe media’. In het schooljaar 2014-2015 zijn wij gestart met het invoeren van een leerlijn programmeren. In het schooljaar 2014-2015…

Willem Alexanderschool

Op de Willem-Alexanderschool zijn wij er van overtuigd dat de leerkracht er toe doet! De leerkrachten zijn de ‘kippen’ die de gouden eieren (de kinderen) kunnen leggen. Zij kunnen het maximale uit de kinderen halen. Talentenkracht start volgens ons bij de leerkracht. De directeur inspireert en faciliteert. Wij zijn begonnen met plusstof, een plusstofplanner en…

De Klipper

De Stichting waar onze school De Klipper onder valt heet “Talent”. Zo krijgen wij vanuit het bevoegd gezag ondersteuning om zowel bij kinderen als bij personeelsleden hun eigen talenten te herkennen en te ontwikkelen door het geven van meer uitdaging en meer mogelijkheden. Het verhogen van talenten geeft verdieping- en verbredingmogelijkheden van de totale persoonlijkheid…

St. Janschool

De visie van de St Jan luidt: “Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt.” Om dit waar te maken, stellen we hoge eisen aan ons zelf maar ook aan onze kinderen. Alles wat wij doen, moet passen in ons curriculum. We willen de talenten ontdekken bij al onze leerlingen; van hoogopgeleide…