Scholen

Niko Tinbergenschool

Op de Niko Tinbergenschool gebruiken wij resultaten van neuro-psychologisch onderzoek voor ons onderwijsaanbod. De hersenen van kinderen zijn volop in ontwikkeling en dat vraagt om onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van dit ontwikkelende brein. Wij werken vanuit de principes van convergente differentiatie: een gemeenschappelijke start en einde van de les, en tijdens de les…

De Tweewegen

Op basisschool De Tweewegen zijn wij al enkele jaren bezig met het thematisch werken aan wereld- en kunstzinnige oriëntatie, waarbij wij de kinderen uitdagen om onderzoek te doen aan de hand van door henzelf opgestelde vragen. In de onderbouw van de school werken kinderen aan interessante thema’s, waarbij spel een belangrijke plaats inneemt om kennis…

OBS Torenven

Wij creëren op de Torenven een veilige leersituatie waarbij wij kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en bij het oplossen van problemen. Wij gaan hierbij uit van de principes van het adaptief onderwijs. In de midden – en bovenbouw werken wij veel met dag- en weektaken. Bovendien dagen wij onze leerlingen uit om met elkaar samen…

Brede school de Kinkerbuurt

Brede School De Kinkerbuurt is een openbare buurtschool die alle kinderen uit de buurt kansen wil bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een plek waar onderwijs, zorg en talentontwikkeling samenkomen voor kinderen van 2-12 jaar. Beeldende vorming (Bevo) en Techniek De vakleerkracht beeldende vorming en techniek verzorgt de lessen voor groep 3…

De Zwerm

Op de Zwerm werken wij op verschillende manieren met Wetenschap & Techniek: Techniektorens Bij het ontwerpen van projecten en thema’s zoeken leerkrachten bijpassende opdrachten uit de techniektorens. Door deze opdrachten in groepjes uit te laten voeren leren de kinderen met elkaar over Wetenschap en Techniek. LegoMindstorms Alle leerlingen in de bovenbouwgroepen krijgen les in het…

De Meerpaal

Op de o.b.s. de Meerpaal zijn we dit schooljaar (2012-2013) begonnen met het werken in unitonderwijs. Dit vraagt een pro-actieve houding van onze leerlingen. Onze leerlingen werken vanuit de vraagstand. Dit heeft invloed op ons lesaanbod. De w.o.-vakken worden in blokken van 3 weken gegeven. Zo kunnen we starten met breinfijnactiviteiten, gaan kinderen aan de…

De Pontonnier

Op de Pontonnier worden kinderen aangespoord een volledige reeks van talenten te ontwikkelen op basis van persoonlijke interesses. Onder de naam van de Regenboog Wereldkist is er op de werkvloer van de Pontonnier, in samenwerking met leerlingen, een manier van werken ontwikkeld op het gebied van onderzoekend en ondernemend leren.

De Wegwijzer

De Wegwijzer beschikt over een ‘Wetenschap & Techniek-lokaal’, met 5 wastafels + aflegruimte, een inductiekookplaat met oven, werktafels en de Techniek Torens, voor onder-, midden- en bovenbouw. Groep 1 t/m 4 werkt ontwikkelingsgericht: uitdagen om nieuwsgierig te worden, om op onderzoek te gaan naar de wereld en je eigen grenzen. Groep 5 t/m 8 hanteert…

Julianaschool

Techniek op de Julianaschool-Kwartellaan in Bussum. Al een paar jaar geven wij lessen in techniek op de Julianaschool. In het begin vonden we dat wel een beetje moeilijk, maar al snel bleek dat techniek en handvaardigheid in elkaars verlengde liggen. Eigenlijk is een goede les handvaardigheid ook een goede les techniek. Ook staan er veel…

4e Montessori Pinksterbloem

We beschikken over een Science Lab in de kelder van het schoolgebouw. Daar werken we met kinderen van groepen 5 t/m 8 in groepjes van ongeveer tien leerlingen. We kunnen spreken van een groot succes, omdat we de door ons opgestelde doelen bereiken en omdat de kinderen razend enthousiast de lessen in- en ook weer…