Scholen

Basisschool Paulus

Op de Paulusschool vinden wij het belangrijk om kinderen al vanaf groep 1 vertrouwd te maken met wetenschap en techniek, want dit schept ruimte voor een andere manier van leren. De kinderen ontwikkelen een actieve, nieuwsgierige en onderzoekende houding. Dat maakt leren niet alleen interessant en leuk, het biedt ook de mogelijkheid om de wereld…

De Zevensprong

“Eenvoud is het toverwoord” Lange tijd was katholieke basisschool De Zevensprong in Heerhugowaard een vrij traditionele school met klassikaal onderwijs. Maar de introductie van een speciale Wetenschap en Techniek-veertiendaagse in februari heeft uiteindelijk de stoot gegeven tot een spectaculaire verandering in het onderwijsmodel. Van methodisch naar thematisch, vakoverstijgend en hier en daar zelfs leerjaaroverstijgend. Directeur Wim…

St.Wulfram

We hebben op de St. Wulfram een rijke ervaring ten aanzien van W&T. Sinds jaar en dag maakt techniek deel uit van de creamiddagen voor groep 5 t/m 8 op onze school. Iedere vrijdagmiddag werkt er een groepje leerlingen aan een constructieve opdracht, waarbij technische oplossingen voor problemen moeten worden gevonden. Door deelname aan het…

8e Montessori

We hebben op de 8e Montessorischool een rijke ervaring ten aanzien van W&T binnen het eigen programma. In ons eigen ‘technolab’ doen de kinderen onderzoek en worden daardoor geprikkeld om hun eigen talenten op verschillende niveaus te gebruiken. Dankzij onze participatie in diverse W&T-projecten in binnen- en buitenland wordt de innovatie en ontwikkeling van het eigen…

5e Montessorischool Watergraafsmeer

Wij hebben ons de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op het gebied van W&T en beschikken over een uitdagend en succesvol Science Lab met hoogwaardig wetenschapsonderwijs waarbij wij ons richten op sterke, gemotiveerde leerlingen uit groepen 6, 7 en 8. Momenteel werken wij met zo’n zeven groepen van 10 kinderen. In het Science Lab behandelen we…

Neptunus

Daltonschool Neptunus beschikt over twee profiellokalen wetenschap, natuur en technologie, een daktuin met kas en digitaal weerstation. Voor alle groepen is er een leerlijn, bestaande uit zelfinstruerende opdrachten, keuzewerk ontwerpen en onderzoeken en lessen. De leerlingen beschikken over een eigen portfolio waarin ze verslag doen en evalueren. Alle activiteiten hebben we naast de kerndoelen gelegd…

De Nautilus

Al onze groepen krijgen W&T. In de 15 jaar dat onze school ervaring heeft met W&T hebben wij het volledig geïntegreerd binnen de lesstof vanuit taal, rekenen en WO. We beschikken over een technieklokaal dat kan worden omgebouwd tot onderzoekslab. Binnen ons enthousiaste team is er veel kennis en ervaring op het gebied van W&T….

Crayenesterbasisschool

Op de Crayenesterbasisschool richten we ons zowel op alle kinderen in de klas als op de cognitief (hoog)begaafde kinderen. Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben gaan wij ons richten op Wetenschap en Techniek. Deze leerlingen bieden wij extra uitdagende opdrachten en materialen aan. Op de Crayenesterbasisschool richten we ons zowel op alle kinderen…

Springschans

Op onze school vinden wij het noodzakelijk dat elk kind, ongeacht leeftijd of niveau, wordt gestimuleerd tot onderzoek naar zaken uit de ‘eigen wereld’. Wij hebben beschrijvingen gemaakt van cognitieve talenten die in de context van W&T zichtbaar worden bij kinderen en hebben tevens beschrijvingen gedaan van hoe talenten zich kunnen ontwikkelen en hierop activiteiten…

Bethelschool

Op de Bethelschool richten wij ons op het ontwikkelen van een meer onderzoekende houding bij leerlingen. Aan de hand van gestructureerde onderzoeksmodellen leren we kinderen ontdekkend te leren met vragen en onderwerpen die gelieerd zijn aan Excellentie, Wetenschap en Techniek. We dagen de kinderen uit te werken vanuit een onderzoekscyclus – “Tasc-model” en “Zit dat…