Publicaties

Onderzoekend en ontwerpend spelen met kleuters

Wetenschap en technologie met kleuters? Jazeker; kleuters zijn enorm uit te dagen met W&T! Dat bewijzen de 40 activiteiten in de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen’. De praktische lesideeën hebben in de klas hun waarde voor peuters en kleuters bewezen. Dit is een zeer veelzijdig en breed in te zetten inspiratiemap, waarmee (aankomende) leerkrachten en…

Hoe laat je jonge kinderen W&T ontdekken?

Op basisschoolleeftijd komen kinderen vaak voor het eerst in aanraking met Wetenschap & Technologie (W&T). De indrukken die ze dan krijgen, onthouden ze de rest van hun leven. Een uitgelezen kans dus om kinderen al op jonge leeftijd te laten zien wat de vele mogelijkheden van Wetenschap & Technologie zijn.

In dit artikel leest u hoe u ontdekkend en onderzoekend leren in de klas kunt brengen. Laat u inspireren door deze enthousiaste leerkrachten, die vertellen hoe zij dat doen. En waarom!

Download

Leren experimenteren in het Kleuterlab

Kleuters zijn van nature jonge onderzoekers, die de wereld om hen heen vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid willen ontdekken. Ze stellen vragen over wat ze zien en ervaren, maar ook over wat ze (nog) niet zien. Verwondering, nieuwsgierigheid en de drang om al handelend te ontdekken en te onderzoeken zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingspsychologie van kleuters. Het stimuleren van deze vaardigheden leidt tot creatief denken en een groter probleemoplossend vermogen. Vanuit deze gedachtegang werken kleuters in het Kleuterlab van Stichting Sirius.

Maak kennis met het kleuterlab via onderstaande artikelen!

Kleuterlab in het BBO
De kracht van het Kleuterlab
Leerrijk in de kleuterklassen van Stichting Sirius

Voorbeeldscholen

Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

In deze publicatie leest u 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen, wat hun uitdagingen waren, welke tips ze willen meegeven en wat hun toekomstdromen zijn.

Download

Onderzoeken in de rekenles

Auteur:
Vincent Jonker en Monica Wijers Universiteit Utrecht
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De tweede publicatie in de reeks De rijke context van W&T. Naast taal vormt rekenen een belangrijke basis in het primair onderwijs. Door deze positie, kan het koppelen van andere belangrijke aandachtsgebieden zoals onderzoekend leren een uitkomst zijn om ruimte te vinden in het curriculum. In deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.

Download

Lesson Study bij W&T

Auteur:
Willemijn Schot & Felix van Vugt
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De derde publicatie in de serie De rijke context van w&t is Lesson Study bij W&T. Lesson Study is een manier om als team op school gezamenlijk lessen te ontwerpen. Vooral voor relatief nieuwe aandachtsgebieden als wetenschap en technologie (W&T), is het een goede manier om samen na te denken over hoe een les het beste kan worden vormgegeven. Samenwerking tussen ervaren en startende leerkrachten is hierbij essentieel. De samenwerking doorbreekt vaste patronen en helpt individuele leerkrachten blokkades te overwinnen. Lees in deze praktische uitgave hoe je met je team stap voor stap aan de slag kan gaan. Lesson Study gaat over de onderzoekende en ontwerpende houding van leerkrachten. Door de koppeling aan W&T, ga je ook direct aan de slag met het ontwikkelen van die houding bij leerlingen. Twee vliegen in één klap!

Download

Taal in de context van W&T

Auteur:
Roos Scharten
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De eerste publicatie van de serie De rijke context van w&t is: Taal in de context van W&T. Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de ontwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met w&t aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd w&t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden ontwikkeld. Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep.

Download

Onderzoekend leren: netwerken in het brein

Auteur:
Marieke Peeters, Arjan de Brouwer, Hans van Bokhoven, Remco Ulrich, Esther van Dalen, Gertjan Goeree en Jan van Baren-Nawrocka
Gepubliceerd door:
Mensenkinderen

Jaarlijks werken scholen, wetenschappers en pabostudenten met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) samen om wetenschappelijke thema’s toegankelijk te maken voor het basisonderwijs. Een van de thema’s die vorig jaar centraal stond op jenaplanschool Roncalli en montessorischool de Binnenstad was ‘Netwerken in het brein’. In dit artikel laten we zien hoe het wetenschappelijke onderwerp vertaald is naar een project onderzoekend leren op de Roncallischool.

Download

Groeien in onderzoekend leren

Auteur:
Marieke Peeters en Kan van Baren-Nawrocka
Gepubliceerd door:
JSW

Leerkrachten zien een enorme betrokkenheid bij leerlingen tijdens het onderzoekend leren. Tegelijkertijd hebben zij ook veel vragen over wanneer zij moeten sturen en wanneer zelfsturing van de leerlingen wenselijk is. Een groeimodel voor onderzoekend leren belicht, waarbij de mate van zelfsturing van leerlingen geleidelijk toeneemt. www.jsw-online.nl

 

Download

Excellente leerlingen ontdekken eigen leerstrategieën

Auteur:
Josje Dinghs, Marieke Peeters en Jo Verlinden
Gepubliceerd door:
Talent

De aanpak ONDERZOEKEND excelLEREN richt zich op hoe excellente leerlingen leren en hoe het onderzoekend leren kan helpen om deze leerlingen nog meer uitdaging te bieden om hun talenten tot uiting te laten komen.

Download