Publicaties

Leerlingen als ontwikkelaars van reken-wiskundeonderwijs

Auteur:
Ronald Keijzer | Anna Hotze | Petra Farber | Annet Voskuil
Gepubliceerd door:
Koninklijke Van Gorkum / Volgens Bartjens jaargang 39

In dit artikel leest u hoe de auteurs leerlingen uit verschillende jaargroepen tegelijkertijd en met dezelfde activiteit hebben laten leren. Doormiddel van het inschakelen van de oudste leerlingen uit de bovenbouw en die vervolgens onderwijs te laten ontwerpen voor de jongere kinderen, in dit geval de kleuters.

OBS De Stap in Landsmeer werkt aan het anders inrichten van het onderwijs. Kenmerkend hierbij is dat kinderen groepsdoorbrekend met en van elkaar kunnen leren, wat weer verbonden wordt met het gebruiken van nieuwe technologieën. Kinderen geven onder meer zelf richting aan dit vernieuwde onderwijs.

Download

Onderzoekend en ontwerpend spelen met kleuters

Wetenschap en technologie met kleuters? Jazeker; kleuters zijn enorm uit te dagen met W&T! Dat bewijzen de 40 activiteiten in de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen’. De praktische lesideeën hebben in de klas hun waarde voor peuters en kleuters bewezen. Dit is een zeer veelzijdig en breed in te zetten inspiratiemap, waarmee (aankomende) leerkrachten en…

De kracht van het Kleuterlab

Auteur:
M. Klamer, M. Fleurke

Door een omgeving te creëren die past bij de ontwikkeling van de kleuter, zal deze – door zich vrij te bewegen en alle zintuigen te gebruiken – rijke leerervaringen opdoen. In zo’n rijke leeromgeving zal het kind ideeën (theorieën) gaan uitproberen, plannen maken en dieper gaan nadenken. Deze ervaringen leiden vaak tot vragen en ideeën en tot weer nieuwe exploraties. Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bij het jonge kind gaat dus over ontdekken, experimenteren en spelenderwijs leerervaringen opdoen. Vanuit deze gedachtegang werken kleuters in het Kleuterlab.

Download

Het lokaal

Auteur:
Hein Bruijnesteijn

Publicatie over Basisschool de Ster die net als alle andere scholen van de Stichting Sirius werkt met een kleuterlab. 

Download

De leerkracht van het Kleuterlab

Auteur:
M. Klamer, C. van Kesteren, M. Pijls

Het Kleuterlab en wetenschap & technologie

In een Kleuterlab worden niet zozeer wetenschap- & technologieactiviteiten georganiseerd. De leerkracht heeft een geringe rol (alleen begeleidend) en geeft geen instructie. De ruimte, die kan ook een hoek in de klas zijn, bestaat uit leerrijke materialen. De materialen zijn zo gekozen dat het kind er zelf mee aan de slag kan gaan. Vooral met kleuters gaat dit vanzelf: als je een tafel vult met natuurlijke materialen, gaan kleuters uit zichzelf op onderzoek uit: voelen, ruiken, uit elkaar halen, et cetera. Het is aan de leerkracht om dan de juiste vragen te stellen, zodat de activiteit niet ‘dood loopt’. Het gaat er vooral om dat de kleuters zelfstandig kunnen ontdekken en zelf eigenaar zijn.

Download

Terugkoppeling Techniek en Bètaonderwijs, thema mini

Auteur:
Ed van den Berg
Gepubliceerd door:
Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON)

Deze editie van Terugkoppeling heeft als thema mini. Mini kan ook slaan op leerlingen -in dit geval kleuters- en op de simpelheid van materialen, zoals in een kleuterlab. De didactiek is verrassend en daar kunnen wij in het voortgezet onderwijs nog wat van leren.

Download

Hoe laat je jonge kinderen W&T ontdekken?

Op basisschoolleeftijd komen kinderen vaak voor het eerst in aanraking met Wetenschap & Technologie (W&T). De indrukken die ze dan krijgen, onthouden ze de rest van hun leven. Een uitgelezen kans dus om kinderen al op jonge leeftijd te laten zien wat de vele mogelijkheden van Wetenschap & Technologie zijn.

In dit artikel leest u hoe u ontdekkend en onderzoekend leren in de klas kunt brengen. Laat u inspireren door deze enthousiaste leerkrachten, die vertellen hoe zij dat doen. En waarom!

Download

Leren experimenteren in het Kleuterlab

Kleuters zijn van nature jonge onderzoekers, die de wereld om hen heen vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid willen ontdekken. Ze stellen vragen over wat ze zien en ervaren, maar ook over wat ze (nog) niet zien. Verwondering, nieuwsgierigheid en de drang om al handelend te ontdekken en te onderzoeken zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingspsychologie van kleuters. Het stimuleren van deze vaardigheden leidt tot creatief denken en een groter probleemoplossend vermogen. Vanuit deze gedachtegang werken kleuters in het Kleuterlab van Stichting Sirius.

Maak kennis met het kleuterlab via onderstaande artikelen!

Kleuterlab in het BBO
De kracht van het Kleuterlab
Leerrijk in de kleuterklassen van Stichting Sirius

Voorbeeldscholen

Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

In deze publicatie leest u 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen, wat hun uitdagingen waren, welke tips ze willen meegeven en wat hun toekomstdromen zijn.

Download

Onderzoeken in de rekenles

Auteur:
Vincent Jonker en Monica Wijers Universiteit Utrecht
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De tweede publicatie in de reeks De rijke context van W&T. Naast taal vormt rekenen een belangrijke basis in het primair onderwijs. Door deze positie, kan het koppelen van andere belangrijke aandachtsgebieden zoals onderzoekend leren een uitkomst zijn om ruimte te vinden in het curriculum. In deze uitgave wordt verder ingegaan op de mogelijkheden van het koppelen van rekenen aan onderzoekend leren, inclusief praktische lesvoorbeelden en koppelingen naar aanvullende informatie en werkbladen online.

Download