Publicaties

Lesson Study bij W&T

Auteur:
Willemijn Schot & Felix van Vugt
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De derde publicatie in de serie De rijke context van w&t is Lesson Study bij W&T. Lesson Study is een manier om als team op school gezamenlijk lessen te ontwerpen. Vooral voor relatief nieuwe aandachtsgebieden als wetenschap en technologie (W&T), is het een goede manier om samen na te denken over hoe een les het beste kan worden vormgegeven. Samenwerking tussen ervaren en startende leerkrachten is hierbij essentieel. De samenwerking doorbreekt vaste patronen en helpt individuele leerkrachten blokkades te overwinnen. Lees in deze praktische uitgave hoe je met je team stap voor stap aan de slag kan gaan. Lesson Study gaat over de onderzoekende en ontwerpende houding van leerkrachten. Door de koppeling aan W&T, ga je ook direct aan de slag met het ontwikkelen van die houding bij leerlingen. Twee vliegen in één klap!

Download

Taal in de context van W&T

Auteur:
Roos Scharten
Gepubliceerd door:
Platform Bèta Techniek

De eerste publicatie van de serie De rijke context van w&t is: Taal in de context van W&T. Taal vormt een belangrijke basis in het primair onderwijs. Taal komt overal terug in de belevingswereld van kinderen, maar de ontwikkeling van taal kan ook in vele verschillende settings worden gestimuleerd. Door met w&t aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd w&t-vaardigheden als creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap worden ontwikkeld. Deze uitgave biedt inhoudelijke achtergrond en praktische lessen per groep.

Download

Onderzoekend leren: netwerken in het brein

Auteur:
Marieke Peeters, Arjan de Brouwer, Hans van Bokhoven, Remco Ulrich, Esther van Dalen, Gertjan Goeree en Jan van Baren-Nawrocka
Gepubliceerd door:
Mensenkinderen

Jaarlijks werken scholen, wetenschappers en pabostudenten met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) samen om wetenschappelijke thema’s toegankelijk te maken voor het basisonderwijs. Een van de thema’s die vorig jaar centraal stond op jenaplanschool Roncalli en montessorischool de Binnenstad was ‘Netwerken in het brein’. In dit artikel laten we zien hoe het wetenschappelijke onderwerp vertaald is naar een project onderzoekend leren op de Roncallischool.

Download

Groeien in onderzoekend leren

Auteur:
Marieke Peeters en Kan van Baren-Nawrocka
Gepubliceerd door:
JSW

Leerkrachten zien een enorme betrokkenheid bij leerlingen tijdens het onderzoekend leren. Tegelijkertijd hebben zij ook veel vragen over wanneer zij moeten sturen en wanneer zelfsturing van de leerlingen wenselijk is. Een groeimodel voor onderzoekend leren belicht, waarbij de mate van zelfsturing van leerlingen geleidelijk toeneemt. www.jsw-online.nl

 

Download

Excellente leerlingen ontdekken eigen leerstrategieën

Auteur:
Josje Dinghs, Marieke Peeters en Jo Verlinden
Gepubliceerd door:
Talent

De aanpak ONDERZOEKEND excelLEREN richt zich op hoe excellente leerlingen leren en hoe het onderzoekend leren kan helpen om deze leerlingen nog meer uitdaging te bieden om hun talenten tot uiting te laten komen.

Download

Eerlijk onderzoeken

Auteur:
Elke Mulder, Jan van Buren-Nawrocka en Marieke Peeters
Gepubliceerd door:
JSW

Bij onderzoekend leren gaan leerlingen op zoek naar het antwoord op onderzoeksvragen. Voor een goed antwoord is het van belang dat je maar één aspect per keer verandert, zodat je weet waardoor je verandering komt. We noemen dit ‘eerlijk onderzoeken’. www.jsw-online.nl

Download

Moedig een nieuwsgierige houding aan

Auteur:
Peeters M.
Gepubliceerd door:
JSW

Nieuwsgierigheid wordt steeds vaker gezien als houding die we in het onderwijs moeten aanmoedigen en voeden. In dit artikel staat de rol die je als leerkracht speelt centraal bij het aanmoedigen van een nieuwsgierige en onderzoekende houding. www.jsw-online.nl

Download

Intrinsieke motivatie en onderzoekend leren

Auteur:
Peeters, M., Arntz, K., & Mourad, L.
Gepubliceerd door:
Mensenkinderen

Onderzoekend leren geeft kinderen de mogelijkheid om vanuit hun nieuwsgierigheid en vragen de wereld te verkennen en te onderzoeken. De eigen vragen van kinderen zijn het uitgangspunt voor onderzoek en daardoor zie je een grote betrokkenheid en een onuitputtelijke motivatie voor hun eigen onderzoek. In dit artikel geven we suggesties waarmee groepsleiders de betrokkenheid en motivatie bij het onderzoekend leren nog meer tot uitging kunnen laten komen. We illustreren dit aan de hand van het project ‘Onder invloed’ dat is uitgevoerd op de jenaplanschool de Lanteerne.

Download

Onderzoekend leren: Kansen en uitdagingen voor hoogbegaafde leerlingen

Auteur:
Peeters, M., Verlinden, J., Goossens, L., Hoogeveen, L.
Gepubliceerd door:
Talent

Vaak hebben leraren onvoldoende kennis van de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen en hoe ze deze leerlingen kunnen signaleren (Bakker en Busato, 2008). Er is steeds meer behoefte aan een uitgewerkte didactiek voor deze leerlingen die aansluit bij de manier waarop ze leren.

Download

Onderzoekend leren: Hoe begeleid je leerlingen bij hun onderzoek?

Auteur:
Peeters, M., & Van Baren-Nawrocka, J.
Gepubliceerd door:
JSW

Bij onderzoekend leren gaan leerlingen op onderzoek uit op basis van hun eigen onderzoeksvragen. De leerkracht heeft hierbij niet meer de rol van inhoudelijk expert, maar is veel meer een procesbegeleider. In dit artikel vindt u suggesties, voorbeelden en hulpmiddelen die u als leerkracht kunt gebruiken bij het begeleiden van het onderzoeksproces.
www.jsw-online.nl

Download