Kiezen voor technologie

In onze regio werken wij, samen met scholen en andere partners, aan de uitvoering van het actieplan Kiezen voor technologie. In 2020 hebben alle basisscholen Wetenschap & Technologie structureel in hun onderwijsprogramma opgenomen. Dat is een van de belangrijkste ambities die het Platform Bèta Techniek heeft vastgelegd in dit actieplan. Daarnaast heeft professionalisering van leerkrachten een belangrijke plaats in dit actieplan, omdat de leerkracht een centrale rol speelt in het onderwijs in Wetenschap & Technologie.

Financiële bijdrage aanvragen?

Scholen kunnen bij het EWT in navolging van vorig jaar ook dit jaar weer een financiële ondersteuning aanvragen. Dit keer is er een financiële bijdrage beschikbaar voor Professionalisering (maximaal € 5.000,- per school en € 25.000,- per schoolbestuur) en voor Innovatieprogramma/versterking regio (maximaal € 20.000,- per project. Meer informatie en de aanmeldingsprocedure staan beschreven in de Vervolg roadmap. Wilt u ook aanspraak maken op deze bijdrage? Dan kunt u tot 1 juli 2016 een aanvraag indienen. Download hier het aanvraagformulier en mail het naar Peter Claessen: p.claessen@iederkindeentalent.nl

Terugblik eerste aanvragen

Vorig jaar is de mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen ten volle benut. Maar liefst 38 besturen, 180 scholen en 1509 leerkrachten zijn aan de slag met W&T! De scholen konden toen financiële ondersteuning aanvragen voor de volgende activiteiten. Deze staan ook beschreven in onze uitgebreide roadmap. Meer leest u in de eerste rapportage over de Roadmap.

Landelijk netwerk

Een landelijk dekkend netwerk van kenniscentra ondersteunt basisscholen bij de uitvoering van Kiezen voor technologie: