Websites

Wetenschap24.nl

Wetenschap24.nl is een populair wetenschappelijk multimediaal initiatief van science centre NEMO, Kennislink, NPO, NTR en VPRO. Op deze site staan vele filmpjes, aankondiging van tv- en radioprogramma’s, achtergrond informatie en nieuws. De site is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de wereld om hun heen en een inspiratiebron om met wetenschap en techniek in de klas aan de slag te gaan.

Ga naar website

Tica.nl

Tica is een kant en klare lessenserie waarin techniek gekoppeld is aan taal. De lessen zijn voor groep 1 tot en met 8 en passen binnen het kader van taalgericht vakonderwijs: taal en techniek worden geïntegreerd in de activiteiten die leerlingen uitvoeren. Tica voldoet geheel aan de domeinbeschrijving van het CITO met betrekking tot Techniek.

Ga naar website

Groensteschool.nl

Deze databank bevat  projecten en lessen voor natuuronderwijs op de basisschool. De projecten gaan over Natuur, Milieu, Mens, Techniek en Omgeving. Via het handige zoeksysteem zijn de projecten te zoeken op onderwerp, omgeving of trefwoord. De projecten zijn gratis te downloaden. De projecten zijn in de praktijk getest. De meeste zijn afkomstig van scholen die mee hebben gedaan aan de prijsvraag De Groenste School van Nederland. De projecten zijn gemaakt door leerkrachten, pabo-studenten en zelfs leerlingen.

Ga naar website

sciencecentra.nl

Deze website bevat informatie over het omvangrijke aanbod van de science centra en wetenschap- en techniekmusea voor het publiek en het onderwijs. De website bevat een uitgebreide agenda met tentoonstellingen en beschrijft wat er te doen is op het gebied van wetenschap en techniek in verschillende musea.

Ga naar website

De Techniek Coach

Voor scholen die werk willen maken van techniek in hun onderwijsaanbod biedt de techniekcoach 4 jaar gratis ondersteuning. Een techniekcoach is een (vroeg)gepensioneerde vakdeskundige uit de metaal- en elektrobranche. Samen met de techniekcoördinator van de school wordt gewerkt aan het realiseren van technieklessen die past bij het onderwijsaanbod van de school. De Techniek Coach biedt de school naast boeiende technieklessen voor de groepen 5 t/m 8 ondersteuning waar dat nodig is. In totaal zijn er 100 Techniek Coaches vrijwillig actief die worden getraind en ondersteund door Bureau TOP.

Ga naar website

Technochallenge.nl

Techno Challenge slaat een brug tussen de theorie op school en de praktijk in de samenleving. Doel van de Techno Challenge is het interesseren van jongeren voor techniek, wetenschap, cultuur, open innovatie en het prikkelen van de ondernemersgeest. Op de website staat veel uitdagend lesmateriaal om op een eenvoudig en leuke manier te werken met techniek. Elke les bestaat uit een lesbrief en een werkblad. In de lesbrief staat naast praktische informatie ook wetenswaardige achtergrondinformatie over het onderwerp en door de verwijzing naar bronnenplaatsen ze het onderwerp in een bredere context.

Ga naar website

Leerlijntechniek.nl

Op leerlijntechniek staan 64 lesideeën, compleet met werkbladen, boeksuggesties, instructiefilmpjes en de mogelijkheid om eventueel benodigd materiaal met een druk op de knop te bestellen. Aanrader!

Ga naar website

Ontdekplek.nl

De stichting Ontdekplek stelt zich ten doel om belangstelling voor techniek te wekken bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op de website staan ruim 50 werkbladen met ‘techniek’ als thema. Ieder werkblad bevat tips voor de leerkracht, aandachtspunten, verwijzingen naar literatuur en leveranciers. Een greep uit de onderwerpen: Japanse lampion, 3D-bril, fiets solderen, zenuwspiraal, waterraket en nog veel en veel meer.

Ga naar website

Encyclopedoe.nl

De EncyclopeDoe is onderdeel van de Ontdekplek. De website staat vol met eenvoudige en goedkope proefjes voor kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs. Hoe vol? Nou, op dit moment bevat de site 36372 links en 2540 literatuurverwijzingen naar proefjes en andere activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek. De links zijn ingedeeld in 590 onderwerpen. En iedere maand komen er 300 links bij.

Ga naar website

tule.slo.nl

Deze website bevat de kerndoelen en daar aan gekoppeld de leerlijnen van de leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen/Wiskunde, Orientatie op jezelf en de wereld/ Techniek, Kunstzinnige orientatie en Bewegingsonderwijs.

Ga naar website