Wetenschappelijke publicaties

Tacit knowledge

Auteur:
Ed van den Berg
Uitgever:
Hogeschool van Amsterdam

Lessen voor lerarenopleiding en onderwijspraktijk

De theorie-praktijk kloof is berucht in het onderwijs. Theorie moet vaak nog verregaand worden aangepast aan de eigen onderwijsomstandigheden van de docent. Aan de andere kant zit er veel vakdidactische en praktijkkennis opgesloten in het hoofd van docenten, tacit knowledge, onzichtbaar voor studenten in lerarenopleiding. Wat nu als je die theorie deels gaat genereren in de eigen klassen van docenten en leraren in opleiding? Dan wordt de theorie-praktijk kloof kleiner, kan tacit knowledge mogelijk expliciet en zichtbaar worden, en wordt er een fundament gelegd voor blijvend leren van de eigen leservaring.

In het boekje ‘Lessen voor lerarenopleiding en onderwijspraktijk’ beschrijft Ed van den Berg (voormalig Lector Wetenschap- en Techniekonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam), hoe je de kloof tussen theorie en praktijk kunt verkleinen.

Download

Bewijs dat strijdig is met voorkennis kleuter beïnvloedt spelgedrag

Auteur:
Tessa J. P. van Schijndel – Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Op 27 april 2012 promoveerde Tessa van Schijndel vanuit het onderzoeksprogramma TalentenKracht. Van Schijndel onderzocht het spelenderwijs leren van jonge kinderen, zowel in gecontroleerde en natuurlijke omgevingen, en werkte met science center NEMO aan het toepassen van de onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk. Uit haar resultaten blijkt dat de voorkennis van kleuters hun spel beïnvloedt: kinderen die bewijs zagen dat conflicteerde met hun theorie lieten een ander spelpatroon zien dan kinderen die niet-conflicterend bewijs zagen.

Download

Het effect van nascholingen onderzoekend en ontwerpend leren op de lespraktijk van leraren in het primair onderwijs.

Auteur:
T. van Eijck & E. van den Berg (2009), H. van Keulen & J. Walma van der Molen (eds): Onderzoek naar wetenschap en techniek in het Nederlands basisonderwijs.

Download

Science, sensors and graphs in primary schools.

Auteur:
E. van den Berg, F. Schweickert, R. van den Berg, (2010)

Download

The PCK of teaching in the laboratory: Turning manipulation of equipment into manipulation of ideas.

Auteur:
E. van den Berg, (2009). O. de Jong & L. Halim (eds): Teachers' Professional Knowledge in Science and Methematics Education: Views from Malaysia and Abroad.

Download

A Case Study of PCK and Faculty Development in the Philippines.

Auteur:
E. van den Berg, A.L. Ellermeijer & O. Slooten, (Editors 2008).

Download

Learning Graphs and Learning Science with Sensors in Learning Corners in Grades 5 and 6.

Auteur:
E. van den Berg, F. Schweickert, G. Manneveld (2010).

Download

Preliminari effects of a large in-service scheme on school program and classroom practice in elementary science and technology education in the Netherlands.

Auteur:
T. van Eijck, E. van den Berg, E. Louman (2010).

Download

Modelling in Physics and Physics Education.

Auteur:
E. van den Berg, A.L. Ellermeijer & O. Slooten, (Editors 2008).

Download