Crayenesterbasisschool

Op de Crayenesterbasisschool richten we ons zowel op alle kinderen in de klas als op de cognitief (hoog)begaafde kinderen. Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben gaan wij ons richten op Wetenschap en Techniek. Deze leerlingen bieden wij extra uitdagende opdrachten en materialen aan.

Op de Crayenesterbasisschool richten we ons zowel op alle kinderen in de klas als op de cognitief (hoog)begaafde kinderen. Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben gaan wij ons richten op Wetenschap en Techniek. Deze leerlingen bieden wij extra uitdagende opdrachten en materialen aan. Samen met de onderzoekers van de UvA kijken we hoe de activiteiten van onze school bruikbaar gemaakt kunnen worden binnen de onderzoekscontext van Talentenkracht, en overgedragen kunnen worden naar andere scholen en instellingen. W&T valt goed binnen onze schoolontwikkeling en sluit aan bij de scholing van Opbrengst Gericht Werken en de doorgaande lijn van het Zelfstandig Werken. Je groeit op de Cray!

Techniek projecten
Het Crayenester team wil ruimte geven aan nieuwsgierigheid en talenten ontdekken én ontwikkelen, juist op de basisschool, waar je droomt over de toekomst en de wereld ontdekkend aan het verkennen bent. Veel dromen vormen een basis voor latere belangstelling, studie of werk. Dat wat je raakt vergeet je niet! De enthousiaste werkgroep Techniek van de Crayenester probeert het onderwijs sinds 2006 (VTB) beter aan te laten sluiten bij recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op een innovatieve wijze. In het verleden hadden we schoolbreed een techniekproject van 6 weken met workshops, excursies en presentaties, en via een rooster werden de zelfsamengestelde techniekkisten steeds om de 2 weken gerouleerd  n.a.v. één thema: bijv. Bouwen,Transport, Installatietechniek, Recycling. Dit schooljaar gaan we samen met de UvA en SBD Noord West onderzoeken hoe we VTB een vaste plek in ons weekrooster kunnen geven.

Brochure Onderzoekend denken en leren in de klas, Opbrengsten uit vindplaatsscholen

Deze brochure laat u kennismaken met vindplaatsscholen in de regio Noord-Holland/Flevoland. Vindplaatsscholen blinken uit in wetenschap & techniek en werken actief aan de talentontwikkeling van hun leerlingen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met universiteiten, pabo’s, OBD Noordwest en het science center NEMO. Deze samenwerking werpt haar vruchten af. De schoolportretten laten zien hoe de leerlingen van deze scholen worden geprikkeld en uitgedaagd en hoe de onderzoekende houding van leerlingen én leerkrachten wordt bevorderd. De Crayenester is één van de vindplaatsscholen die in deze brochure geportretteerd wordt. Download hier de brochure.

Film

Nos jeugdjournaal op bezoek!
Nos Jeugdjournaal beleefde vanuit de Crayenester de lancering van André Kuipers mee. Ouders en kinderen uit alle groepen verzamelden zich, Crayonauten trokken hun overalls aan, de live uitzending werd gevolgd op het digibord. Tijdens het voorprogramma werden er twee waterraketten afgeschoten op het plein. Daarna was het aftellen…..er verstreken nog enkele minuutjes en ….het geweld brak los! Fantastische lancering!!

Raketlancering
De Crayenester beschikte over een eigen Crayonautenteam. Als start van het schoolteam hebben we een waterraket gelanceerd vanaf het schoolplein. We hebben nu de smaak te pakken en volgt er binnenkort zeker nog een lancering vanaf sterrenwacht Copernicus te Overveen.

Kijken naar de maan
Vanaf het kleuterplein zag je een sikkelvormig beeld van de maan. Dit vroeg om verder onderzoek! Tijdens het buitenspelen keken de kinderen met de telescoop naar de maan.

Meer filmpjes

Foto’s

Konijnenijs
Op onze school spelen wij in op de actuele belangstelling van de kinderen. Een goed voorbeeld hiervan is het project winter/ ijs. Een leerling uit groep 5 had ijs meegenomen uit het waterbakje van konijn. Met elkaar hebben wij geobserveerd hoe lang het duurde voordat het was gesmolten…

Naar aanleiding van actuele belangstelling bij de kleuters is de regenboog verwerkt.

Met een zandsculptuurkunstenaar heeft een spaceteam van de Crayenester in Noordwijk Marslandschappen gemaakt. Nu spelen de kinderen met de zandvormers in de zandbak op school.

Twee leerlingen van 7a hebben een techniekproefje gedaan met leerlingen van groep 1/2 a en gekeken welke overbrugging/structuur van papier /karton het minst/meest doorbuigt.

Workshop team in Nemo

Om up-to-date te blijven van de ontwikkelingen rond Wetenschap & Techniek heeft het Crayenesterteam een workshop in Nemo Amsterdam gevolgd.

Goede ervaring met het zonnestelsel aanbieden op de basisschool
Op de Crayenester neemt Wetenschap & Techniek een belangrijke rol in. Zo hebben wij via Ruimteschip Aarde ons eigen Crayonauten team. Docent Jolanda Preusterink begeleidt het Crayonauten team. Zij maakt sinds 2004 deel uit van de werkgroep techniek en heeft veel ervaring en fascinatie voor het heelal. Fascinatie die zij overbrengt op haar leerlingen. Jolanda ziet het heelal en de ruimtevaart als extra stimulans om de wereld om ons heen beter te onderzoeken en te waarderen. Lees haar verhaal.

Goede ervaring met het zonnestelsel aanbieden aan de basisschool

De ruimte is te mooi om er niets mee te doen
Gepubliceerd: CNV Schooljournaal interview 17-11-2011

Een artikel over de passie voor kosmologie van juf Jolanda en de enthousiasmerende en inspirerende uitwerking die haar passie heeft op haar leerlingen. De kleuters leert ze het zonnestelsel, de planeten en met behulp van meel en melk het ontstaan van het heelal. De bovenbouwers leren over de ruimtevaart en zwarte gaten en beschikken over een astronautenteam; de crayonauten.

Artikel Schooljournaal

Astronautenteam Crayenesterschool houdt contact met Kuipers
Gepubliceerd: De Heemsteder 28 december 2011

De Heemsteder was erbij toen alle leerlingen van De Crayenester aan de buis gekluisterd zaten om te kijken hoe André Kuipers voor de tweede keer de ruimte in ging. De hele school telde af naar 14.16 uur onder aanvoering van het Crayonauten team.

Artikel De Heemsteder