Natuur en techniek geven

Praktische vakdidaktiek voor het basisonderwijs

Het schoolvak natuur en techniek biedt ongekend veel mogelijkheden om uw lessen toe te passen in de werkelijkheid. Als leerkracht kunt u die werkelijkheid naar binnen halen, maar haar ook buiten opzoeken. Er zijn veel thema’s, werkvormen en materialen mogelijk die u helpen om inhoudelijk aan de kerndoelen te voldoen. De kunst is om ervoor te zorgen dat die inhoud ook opgenomen wordt. Daarvoor moet u de juiste didactische keuzes maken in uiteenlopende situaties.

Natuur en techniek geven combineert daarom vakinhoudelijke kennis met vakdidactiek. Het zit boordevol werkvormen, lessuggesties en opdrachten die u helpen om uitdagende lessen te geven. De auteurs gebruiken een overzichtelijke structuur met een herkenbare opbouw voor pabo-studenten.