Europese Lerarenopleiders bezoeken DOO

Vorige week bezocht een delegatie lerarenopleiders in Wetenschap amp; Techniek het Domein Onderwijs en Opvoeding en de Pabo. De groep bestond uit dertien opleiders afkomstig uit zes verschillende universiteiten (Groot Brittannië, Oostenrijk, Polen, België, Roemenie en Slovenië) die drie dagen lang verschillende vormen van Wamp;Tonderwijs en Onderzoekend leren (inquiry based science education) bestudeerden. Tijdens het bezoek stond de vraag centraal hoe Wamp;T-onderwijs duurzaam in te voeren bij lerarenopleidingen en scholenveld? span style=”text-decoration: underline;”
/span

Twee programma’s werden gepresenteerd, waarmee Wamp;T in Amsterdam een duurzame en omvangrijke plek binnen de lerarenopleiding heeft: de pabo presenteerde haar minor Wamp;T en de Universitaire pabo haar praktijkonderzoeken waarin Wamp;T een prominente plek heeft. De studenten van beide opleidingen gaven diverse presentaties over hun ontwikkelde lessenseries en uitgevoerd praktijkonderzoek. De delegatie legde daarnaast veldbezoeken af aan drie basisscholen casino online waar de HvA intensief mee samenwerkt.

De Europese opleiders lieten blijken zeer onder de indruk te zijn van de bestendige positie en omvang die Wamp;T in het opleidingsonderwijs heeft. De substantiële omvang van de twee Wamp;T programma’s maakt het mogelijk om studenten intensief te laten oefenen met vernieuwende didactiek van onderzoekend leren. De opleidingen onderscheiden zich daarmee positief ten opzichte van andere opleidingen in Europa. Ook de opleidingsstructuur van de universitaire pabo vonden zij zeer interessant.