Windesheim Flevoland

Windesheim Flevoland is een hogeschool midden in het centrum van Almere met opleidingen op het gebied van Techniek & ICT, Business, Management & Communicatie, Welzijn & Gezondheid, Onderwijs & Opvoeding.

Ondersteuningsaanbod

Vanuit het Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding verzorgen wij lezingen, workshops en maatwerktrainingen over Wetenschap & Technologie.

Inspiratielezingen
Lector Hanno van Keulen is een ervaren spreker over Wetenschap & Technologie en verzorgt inspiratielezingen voor bestuurders, directeuren, leraren en intern begeleiders in het primair onderwijs.

Workshops
In overleg verzorgen wij workshops die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de school over de verbinding van Wetenschap & Technologie met taal en/of rekenen/ wiskunde; de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren; W&T met jonge kinderen; en het waarnemen en beoordelen van de talenten van leerlingen voor W&T.

Professionele leergemeenschappen
Vanuit de visie dat W&T vooral een nieuwsgierige grondhouding is, zetten wij in overleg professionele leergemeenschappen op voor schoolteams. Dit is altijd maatwerk. Hierin gaat het om schoolbreed ontwikkelen van een visie, het ontwikkelen van eigen lesmateriaal dat waar mogelijk gebruik maakt van W&T zoals die in de directe omgeving van de school gevonden kan worden en duurzame integratie van W&T in de werkwijzen van de school.

Publicaties
Op verzoek (aan b.toes@windesheimflevoland.nl) ontvangt u kosteloos (digitale) versies van de volgende publicaties:
• ‘Nieuwsgierig naar de wereld. Opleiden en opvoeden in verbondenheid met de omgeving’. Lectorale rede Hanno van Keulen (11 december 2014).
• Hanno van Keulen (2012): ‘Wetenschap en techniek. IJkpunten voor een domein in ontwikkeling’.
• Hanno van Keulen & Yvette Sol (2012): Talent ontwikkelen met wetenschap en techniek.
• Tim van Wessel, Maarten Kleinhans, Hanno van Keulen & Anne Baar (2014): Wetenschapper in de klas.
• Hanno van Keulen & Esther Slot: Excellentiebevordering door middel van onderzoekend en ontwerpend leren: Vaardigheden Rubrics Onderzoeken & Ontwerpen (VROO).

Contact

Hospitaaldreef 5, 1325 RC Almere
088 – 469 95 82
www.windesheimflevoland.nl
Informatie: Brigitte Toes
b.toes@windesheimflevoland.nl