Structureel € 75 miljoen voor technische mbo opleidingen

Vanaf 2015 krijgt het middelbaar beroepsonderwijs structureel €75 miljoen extra om technische opleidingen te bekostigen. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend. Hierdoor kunnen Regionale opleidingencentra (ROC), agrarische opleidingencentra (AOC) en (kleine) vakinstellingen hun techniekonderwijs verder ontwikkelen.

Volgens minister Jet Bussemaker is het belangrijk dat meer jongeren voor techniek kiezen: “Dat begint met innovatief en uitdagend onderwijs dat goed samenwerkt met het regionale bedrijfsleven. Dit is een extra stimulans voor scholen om technische opleidingen aan te bieden en andere kostbare opleidingen waar de arbeidsmarkt om vraagt.”

Een onafhankelijke commissie adviseerde de minister over de verdeling van de aanvullende middelen voor de mbo-sector uit de begrotingsafspraken 2014. Eén van de aanbevelingen van de commissie is een algemene opwaardering van de bekostiging van de technische mbo-opleidingen. De commissie stelt vast dat deze relatief zijn ondergewaardeerd zijn.

Om mbo-studenten meer te laten werken met moderne materialen en technieken op school stelde Bussemaker eerder al extra geld beschikbaar in de vorm van een regionaal investeringsfonds. Samen met een investering van het bedrijfsleven komt daarmee € 300 miljoen beschikbaar voor innovatiever beroepsonderwijs dat studenten beter voorbereidt op de toekomstige praktijk.

Bron: a href=”http://techniekpact.nl/” target=”_blank” rel=”nofollow”Techniekpact/a