VU – Flore proeftuin: Leerkrachten basisscholen leren onderzoeken op de VU

Binnen de Flore proeftuin werken leerkrachten en wetenschappers samen aan ontwikkeling, innovatie en toepassing van wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderwijs. Een leerkracht en een directeur van Stichting Flore doen één dag in de week onderzoek bij Centrum Brein amp; Leren van de VU. Met dit project willen de betrokken partijen een onderzoekende cultuur binnen het basisonderwijs bevorderen om zo de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te vergroten en de talenten van de kinderen optimaal te benutten. Leerkrachten worden gevoed met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijsonderzoek en draaien mee in het testen en bijsturen van veranderingen. Onderzoekers hebben op hun beurt toegang tot onderzoekspopulaties en kunnen de bruikbaarheid en relevantie van hun onderzoek direct toetsen in praktijk.

strongSamenwerking in onderwijs en onderzoek/strong
Centrum Brein amp; Leren en Stichting Flore willen met dit project een onderzoekende cultuur binnen het basisonderwijs bevorderen om zo de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te vergroten en de talenten van de kinderen optimaal te benutten. Leerkrachten worden gevoed met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijsonderzoek en draaien mee in het testen en bijsturen van veranderingen. Onderzoekers hebben op hun beurt toegang tot onderzoekspopulaties en kunnen de bruikbaarheid en relevantie van hun onderzoek direct toetsen in praktijk. Projectleider Erna van Hest van LEARN!: “Met deze samenwerking bieden we ruimte en faciliteiten voor de zo noodzakelijke aansluiting tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.” Voorzitter Adrie Groot van Stichting Flore ziet veel winst in het stimuleren van een academische houding. “De leerkracht leert en ontdekt zelf door onderzoek te doen en verspreidt deze manier van werken en denken onder collega’s.”

strongMeedraaien in onderzoeksprojecten van VU-hoogleraren/strong
Annemarie Trouw, directeur van de Sint Maarten school in Limmen, gaat zich bezighouden met ‘Talentontwikkeling en neurocognitief functioneren bij basisschoolkinderen’: een onderzoek van VU-hoogleraar Jelle Jolles. Trouw vindt het verrijkend om op een ander niveau te werken: “Uit de comfortzone, reflecteren op wat je doet en werken aan nieuwe inzichten met als doel beter basisonderwijs.” Caroline Apeldoorn, leerkracht aan de Benedictusschool in Heiloo, gaat meedraaien in een onderzoeksproject van VU-hoogleraar Lydia Krabbendam over hoe kinderen emoties benoemen en hoe ze die herkennen bij zichzelf en bij anderen. Apeldoorn wil vooral leren hoe onderzoek doen werkt. “Wat doen ze dan precies bij de VU? Wat kan ik daarvan leren en wat kan ik met mijn praktijkervaring bijdragen?”

strongVruchtbare combinatie/strong
Vorig schooljaar waren Trouw en Apeldoorn twee van de veertien leerkrachten die meededen aan de start van het samenwerkingsproject tussen Centrum Brein amp; Leren en Stichting Flore: samen onderzoek doen in het primair onderwijs. Zij werden gekoppeld aan een onderzoeker en gingen binnen hun eigen school met een eigen onderzoeksvraag aan de slag. De resultaten zijn gebundeld in een publicatie: ‘Onderzoek en onderwijs; een vruchtbare combinatie‘ en in juni aan de PO-raad aangeboden.