Nieuws

Lesmethode W&T en taal

Lilu’s huis in je klas! Waarom beslaat een spiegel als je doucht? Hoe komt het dat deeg rijst als er gist in zit? Wat hebben planten nodig om te groeien? Met de lesmethode Lilu’s Huis heb je een uitgebreide en inspirerende verzameling wetenschap- en technieklessen voor groep 1 t/m 8 in handen rondom de badkamer,…

Jaarverslag 2018-2019

Het jaarverslag van het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland van het schooljaar 2018-2019 is gereed en hier in te zien.

Opbrengsten Innovatiesubsidie

Ieder jaar verstrekt het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland (EWT) subsidie aan schoolbesturen voor het uitvoeren van een innovatief project. Op 14 juni jl. presenteerde vijf projecten de opbrengsten aan de leden van de regie- en expertisegroep van het EWT en vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, WK Nijmegen en PBT. “Deze kijkwijzer geeft een…

Wetenschap & Technologie in de klas

Hoe geeft u invulling aan wetenschap & technologie op de basisschool? De vernieuwde website ‘Wetenschap en technologie in de klas’ helpt hierbij! Al het materiaal in de kennisbank is met zorg en op basis van veel praktijkervaring geselecteerd door de acht regionale w&t-netwerken, TechniekTalent.nu en Jet-Net & TechNet. Alleen lesmateriaal, publicaties, praktijkvoorbeelden en instrumenten van…

Nieuw: mappen Jet-Net & TechNet

Jet-Net & TechNet heeft mappen gemaakt met alle basisinformatie voor bedrijven en scholen om de onderlinge samenwerking vorm te geven. In de mappen vindt u informatie over wat Jet-Net & TechNet doet, welke landelijke evenementen ze organiseren en met wie u in contact kunt opnemen in uw regio. Ook staan er tips & tricks (draaiboeken)…

Samenwerking met bedrijven in deze regio

Basisscholen moeten in 2020 structureel aandacht schenken aan wetenschap, technologie en ICT. Dat is landelijk bepaald in het Techniekpact; een set van twaalf doelstellingen die zijn onderschreven door de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Hoe een basisschool dit realiseert, dat staat vrij, maar dat samenwerking tussen scholen en bedrijven een belangrijke succesfactor is staat…

Jongeren zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek

Ten opzichte van 2011 is techniek populairder geworden bij jongeren. In het algemeen hebben jongeren meer vertrouwen in de vooruitgang van de technologie. Dat blijkt uit het in 2019 uitgevoerde Bèta&TechMentality-onderzoek. Ruim driekwart van hen vindt dat technologie steeds belangrijker wordt in de wereld. Meiden bestempelen zichzelf dit jaar vaker als ‘technisch’: 36% in 2019…

Beroepsoriëntatie voor de basisschool: jong beginnen

Waarom is het belangrijk dat jonge kinderen in aanraking komen met de wereld van werk? Hoe doe je dat op een manier die past bij de belevingswereld van het jonge kind? Hoe laten we meer kinderen in aanraking komen met technische beroepen? In dit whitepaper delen we de laatste inzichten. Daarnaast kun je drie filmpjes over beroepsoriëntatie…

Lesmethode W&T en taal: Lilu’s huis

Hoe help je leerlingen op de basisschool de wereld van Wetenschap & Techniek ontdekken? TechniekTalent.nu biedt je een uitgebreide en inspirerende verzameling wetenschap- en technieklessen voor groep 1 t/m 8. De methode heet Lilu’s huis en daagt leerlingen uit zelf op onderzoek uit te gaan en te experimenteren, en besteedt meteen aandacht aan hun taalvaardigheden.Waarom…

Release van de Techniekpact Monitor 2019

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu zes jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft u hierin inzicht. Tijdens de Jaarconferentie is ook de…