Publicaties

The eye of the beholder

Auteur:
Onder redactie van H. van Vlokhoven van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

The eye of the beholder: naar een brede en werkzame definitie van wetenschap en techniek bij leerkrachten in het primair onderwijs. In de opvattingen van (aankomende) leerkrachten basisonderwijs over wetenschap en techniekonderwijs lijkt steeds weer dat zij dit domein begrijpen als een speelveld van voornamelijk bètavakken en (mechanisch‐)technische expertise. Deze smalle definitie van wetenschap en techniek maakt dat veel (aankomende) leerkrachten zich incompetent voelen het onderwijs in deze domeinen overtuigend te verzorgen. Dit rapportverslag gaat in op het onderzoek waarin is uitgegaan van drie diversiteitperspectieven die kansrijk zijn voor een verbreding van wetenschap en techniek in het primair onderwijs: het genderperspectief, het prestatieperspectief, en het taalontwikkelingperspectief. Vanuit deze perspectieven kan gepleit worden voor het stimuleren van wetenschap en techniekonderwijs naar meisjes, kinderen die bijzonder laag of hoog presteren, en kinderen met andere etnische achtergronden en daarmee gepaard gaande taal‐ en begripsontwikkeling.

Download

Themanummer Platform pabo

Auteur:
Centrum Brein & Leren heeft veel content aan dit themanummer geleverd

Dit themanummer Platform gaat over brein & leren. En dan vooral over wat leerkrachten van het basisonderwijs kunnen opsteken van de recente ontwikkelingen in de neuropsychologie. In dit nummer is er dan ook uitgebreid aandacht voor hetgeen Centrum Brein & Leren over dit onderwerp te vertellen heeft. Jelle Jolles gaat in op talentontwikkeling, Kees Vreugdenhil staat stil bij het breinbewust opleiden, Afke Kostelijk beschrijft hoe kinderen met kikkersprongen leren rekenen, Anneleen Post schrijft over het leren lezen met verbeeldingskracht, Edith Louman en Martijn Weesing maken een vertaalslag naar de praktijk en Aleid Truijens hoopt hartstochtelijk dat wij niet ons brein zijn. Kortom; boeiende en inspirerende kost!

Download

De waarde van metaforen bij het begrijpelijk maken van ‘onzichtbare’ technologie aan kinderen

Auteur:
Arjan Dieleman, Fedor de Beer

Tegenwoordig is veel ICT-techniek ‘onzichtbaar’. Denk bijvoorbeeld aan een mobiele telefoon, MP3-speler of een laptop. Kinderen kunnen uitstekend de apparaten gebruiken, maar hebben weinig besef van de onderliggende techniek. Het zijn ‘black boxes’ voor kinderen. Het is niet eenvoudig om deze ICTtechniek begrijpelijk en toegankelijk te maken en daarmee de belangstelling voor techniek te stimuleren. Doordat het bij deze apparaten nauwelijks waar te nemen is hoe ze werken moet er een beroep gedaan worden op verbeelding en vergelijking. Deze deelstudie onderzoekt of en hoe analogieën behulpzaam kunnen zijn bij de begripsvorming van om het uitleggen van de werking van moderne ICT-technieken. Het document beschikt over veel voorbeelden.

Download

De ‘wow factor’ in de klas

Auteur:
Afke Kostelijk-Blanksma, wetenschapsjournalist, verbonden aan het Centrum Brein & Leren

Nieuwe dingen onderzoeken, met andere woorden ‘nieuwsgierigheid’, gaat samen met initiatief nemen, vragen stellen en met enthousiasme. Het kenmerkt de zogenaamde ‘wow factor’. “Juf, kijk! De maan staat overdag ook aan! Hoe kan dat?” Afke Kostelijk-Blanksma gaat in dit artikel in op deze ‘wow factor’ en hoe de leerkracht tegemoet kan komen aan de interesses van kinderen. Hierbij geeft zij praktische voorbeelden uit de klas, maar gaat ook dieper in op de werking van de hersenen van kinderen en slaat ze de brug met wetenschap.

Download