Nieuws

Van onderzoek naar toepassing

Het tienjarige onderzoeksprogramma TalentenKracht van zeven universiteiten loopt bijna ten einde. Tientallen wetenschappers hebben vanuit verschillende achtergronden – zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving – deelgenomen aan het onderzoek naar de talenten op het gebied van wetenschap & techniek bij kinderen van 3-14 jaar. Ruim negentig scholen en kinderopvangorganisaties waren…

Eerste rapportage Roadmap regio Noord-Holland en Flevoland

Het actie ‘Kiezen voor technologie’ is in onze regio in december 2014 van start gegaan. De uitwerking van het actieplan voor onze regio zoals verwoord in de ‘Roadmap’ heeft de goedkeuring van het Platform Bèta Techniek gekregen. Deze rapportage geeft weer welke activiteiten in het kader van de roadmap hebben plaatsgevonden.

Nieuwe column Edith Louman

Het wordt donker en er verschijnen prachtige bewegende kleuren op het doek. Net een grote caleidoscoop. Ik ben bij de voorstelling De Toverlantaarn. Ik verheug me op de onbekende beelden én ik ben nieuwsgierig: hoe werkt zo’n toverlantaarn eigenlijk? Tijdens de voorstelling kijk ik steeds om, ‘Wat doet de speelster, hoe bedient ze de toverlantaarn?’…

Its Academy organiseert workshop Arduino

Op 24 september 2015 organiseert de Its Academy een workshop Arduino. Arduino is een open source prototype-platform waarmee u op een eenvoudige manier allerlei nuttige en leuke hardware/software-toepassingen kunt maken. Op een Arduino kunt u allerlei sensoren en actuatoren aansluiten, die u op een eenvoudige manier vanuit de software kunt aansturen. Na deze bijeenkomst kunt…

Ouders willen meer aandacht voor nieuwsgierigheid op basisschool

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen onderwijs krijgen waarmee 21-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld. Dat blijkt uit een peiling onder 1.000 ouders van basisschoolleerlingen uitgevoerd door bureau FamilyFactor in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Het stimuleren van een nieuwsgierige- (87%), onderzoekende- (86%), probleemoplossende houding (89%) en kritisch denken (86%), worden door ouders als belangrijk…

6 Basisscholen van SKO West-Friesland starten techniekonderwijs met 3d printers

Op 1 september jongstleden zijn veertien leerkrachten van zes basisscholen van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland gestart met een opleiding tot Techniek Instructeur waarbij het bouwen van een 3d printer centraal staat. Samen met instructeurs van Makerz Coöperatie werken de docenten eveneens aan een leerlijn voor digitale technieken voor de onder- en bovenbouw. In januari starten…

Vernieuwende aanpakken bètaonderwijs verbeteren leerprestaties en vergroten interesse

Vernieuwde onderwijsaanpak zorgt voor een positiever beeld van bètavakken bij leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Tevens zorgt het ervoor dat de houding ten opzichte van een bètastudie of -loopbaan positiever wordt. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht onder leiding van Arthur Bakker. In het onderzoek werd gekeken naar de effecten…

Proefpakket aanvragen voor de Kinderboekenweek

Het Wetenschapsknooppunt Wageningen University heeft samen met “Smaaklessen” twee lesactiviteiten ontwikkeld: een les met een experiment voor de bovenbouw en voor de onderbouw een uitdaging om na te denken over eten in de toekomst. Laat u via deze video inspireren door wetenschapper Jenneke Heising. Belangstelling gekregen om rondom de Kinderboekenweek met de kinderen aan de…

356 Talentenkijker-gastlessen in Noord-Holland & Flevoland

In Noord-Holland & Flevoland hebben 356 basisschoolklassen in schooljaar 204-2015 meegedaan aan Talentenkijker, de gratis lessenserie van VHTO over Wetenschap & Technologie (W&T) voor groep 7 en 8. Talentenkijker heeft als doel de stereotypering over bèta/technische beroepen en beroepsbeoefenaars te doorbreken. Jongens én meisjes ontdekken hun talenten voor W&T-beroepen door middel van o.a. kwartetspellen en…

Daarom is geen reden! 10 jaar onderzoek naar talent

Het tienjarige onderzoeksprogramma TalentenKracht van zeven universiteiten loopt bijna ten einde. Tientallen wetenschappers hebben vanuit verschillende achtergronden – zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving – deelgenomen aan het onderzoek naar de talenten op het gebied van wetenschap & techniek bij kinderen van 3-14 jaar. Ruim negentig scholen en kinderopvangorganisaties waren…