Nieuws

3D-Printen: ‘Wat je kunt verzinnen, kun je ook maken’

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de pilot met lessen rond 3D-printen op twee basisscholen in Almere: Digitalis en Het Palet. Het onderzoek, uitgevoerd van januari tot en met juni 2015, is een initiatief van FabLab Flevoland en kreeg financiële steun van de gemeente Almere, het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/Flevoland…

PET Hoorn

Tijdens PET Hoorn organiseerden bedrijven, vo, beroepsonderwijs en opleidingsbedrijven technische en wetenschappelijke activiteiten voor leerlingen uit groep 7, zodat de leerlingen op een spectaculaire wijze kennis maakten met de wondere wereld van W&T. Zo was er een natuurkundekermis, mogelijkheden om zelf bruggen te bouwen, deel te nemen aan een interactief spel over installatietechniek en door…

Nieuwe column Edith Louman

Herfstvakantie, tijd voor museumbezoek. Ook daar zijn vaak voorbeelden te vinden van Wetenschap & Technologie. Deze keer ga ik naar de tentoonstelling Paper Art in het CODA Museum in Apeldoorn. Ik werk zelf al lang bij mijn techniekactiviteiten met papier. Het materiaal is op elke school voor handen, in grote hoeveelheden, en je kunt er…

Grote impact W&T in de klas tijdens Kinderboekenweek

Traditiegetrouw wordt elk jaar een thema gekoppeld aan de immens populaire Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar, natuur, wetenschap en techniek, maakte baan voor een unieke samenwerking die resulteerde in de grootste impact in de klas tijdens Kinderboekenweek ooit. Meer dan 11.500 lespakketten zijn verspreid en meer dan 7.600 leerkrachten hebben zich aangemeld nog voor…

Leerkrachten blij met aandacht voor W&T

Leerkrachten zijn blij met thema Wetenschap & Techniek tijdens de Kinderboekenweek. Het overgrote deel van de leerkrachten vindt dat er in het basisonderwijs onvoldoende aandacht wordt besteed aan Wetenschap & Techniek. En dat terwijl 89% van de leerkrachten vindt dat onderwijs over Wetenschap & Techniek bijdraagt aan de talentontwikkeling van kinderen, en 85% meent dat…

Van onderzoek naar toepassing

Het tienjarige onderzoeksprogramma TalentenKracht van zeven universiteiten loopt bijna ten einde. Tientallen wetenschappers hebben vanuit verschillende achtergronden – zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving – deelgenomen aan het onderzoek naar de talenten op het gebied van wetenschap & techniek bij kinderen van 3-14 jaar. Ruim negentig scholen en kinderopvangorganisaties waren…

Eerste rapportage Roadmap regio Noord-Holland en Flevoland

Het actie ‘Kiezen voor technologie’ is in onze regio in december 2014 van start gegaan. De uitwerking van het actieplan voor onze regio zoals verwoord in de ‘Roadmap’ heeft de goedkeuring van het Platform Bèta Techniek gekregen. Deze rapportage geeft weer welke activiteiten in het kader van de roadmap hebben plaatsgevonden.

Nieuwe column Edith Louman

Het wordt donker en er verschijnen prachtige bewegende kleuren op het doek. Net een grote caleidoscoop. Ik ben bij de voorstelling De Toverlantaarn. Ik verheug me op de onbekende beelden én ik ben nieuwsgierig: hoe werkt zo’n toverlantaarn eigenlijk? Tijdens de voorstelling kijk ik steeds om, ‘Wat doet de speelster, hoe bedient ze de toverlantaarn?’…

Its Academy organiseert workshop Arduino

Op 24 september 2015 organiseert de Its Academy een workshop Arduino. Arduino is een open source prototype-platform waarmee u op een eenvoudige manier allerlei nuttige en leuke hardware/software-toepassingen kunt maken. Op een Arduino kunt u allerlei sensoren en actuatoren aansluiten, die u op een eenvoudige manier vanuit de software kunt aansturen. Na deze bijeenkomst kunt…

Ouders willen meer aandacht voor nieuwsgierigheid op basisschool

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen onderwijs krijgen waarmee 21-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld. Dat blijkt uit een peiling onder 1.000 ouders van basisschoolleerlingen uitgevoerd door bureau FamilyFactor in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Het stimuleren van een nieuwsgierige- (87%), onderzoekende- (86%), probleemoplossende houding (89%) en kritisch denken (86%), worden door ouders als belangrijk…