Nieuws

Opnieuw kiezen meer vrouwen voor hbo-techniek

Voor het tiende opeenvolgende jaar zijn meer vrouwen begonnen met een hbo-studie techniek. Dit studiejaar (2014-2015) startten bijna 4.300 vrouwelijke eerstejaars tegenover bijna 3.900 in het studiejaar daarvoor (2013-2014). Dit is een stijging van 10%. In de afgelopen tien jaar steeg het aantal vrouwen dat begon met een studie hbo-techniek van bijna 2.100 (2003-2004) naar…

Krachtig economisch herstel cruciaal voor concurrentiepositie

Voor onze concurrentiepositie is het van cruciaal belang om vernieuwing vaker op de eerste plaats te zetten en zo flinke vaart te houden in het economisch herstel. Alleen dan kunnen er meer mensen aan de slag, wordt er geïnvesteerd in kennis en blijft het verdienvermogen op peil. De overheid is daarbij aan zet om nog…

LICHTWRK

Onder de naam LICHTWRK doen ruim 2000 leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs mee aan workshops kunst en techniek rondom het thema ‘licht’. De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Licht, IYL2015. Stichting Zien Weten Kunnen probeert zoveel mogelijk Amsterdamse basisschoolleerlingen te betrekken bij het Jaar van het Licht. Wie…

Nieuwsgierigheid; een basis in de school

Waarom worden leerlingen in de loop van de basisschool minder nieuwsgierig? Dit is in het schooljaar 2013-2014 onderzocht door het Centrum Brein & Leren samen met stichting Flore. In het praktijkonderzoek werd in kaart gebracht welke ervaringen leerkrachten hebben met nieuwsgierigheid in de klas. De leerkracht is immers de motor van de talentontwikkeling van het…

Sterrenkunde cursus 2014

Ruim 20 leraren basisonderwijs deden mee aan de cursus Sterrenkunde verzorgd door Erik Arends (Universiteit Leiden) en Hans Tuinenburg (ESERO). Het was een mix van interessante kennis en activiteiten. Alle deelnemers kregen een uitgebreide set lesmateriaal waaronder een opblaasbare aarde en ander visualisatie materiaal. Op de cursus website en op veel andere sterrenkunde websites zijn…

Basisscholen Digitalis en Het Palet starten in Almere met techniekonderwijs met 3d printers

In januari 2015 starten basisscholen Digitalis en Het Palet van de Almeerse Scholen Groep met vernieuwend techniekonderwijs met behulp van 3d printers. Om techniekonderwijs te kunnen geven zijn acht leerkrachten in november begonnen met een opleiding tot Techniek Specialist. Samen met de FabLab Instructeurs werken de docenten eveneens aan een leerlijn voor digitale technieken voor…

8 miljoen euro voor het sectorplan Primair Onderwijs

Er wordt in totaal bijna 8 miljoen euro uitgetrokken voor het sectorplan in het primair onderwijs. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeert de helft daarvan, de sector legt de andere helft bij. Dit is het tweede sectorplan, dat het primair onderwijs heeft ingediend. Het eerste plan zet in op regionale samenwerking voor het…

Oproep André Kuipers voor #onderwijs2032: Techniek op School!

Op 17 november is het nationaal dialoog van start gegaan over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Staatssecretaris Dekker nodigt iedereen met ideeën over het onderwijs uit om deze te delen via #onderwijs2032. Om het gesprek op stoom te helpen, heeft Dekker…

Actieagenda Smart Industry: nieuwe technologie omarmen

Een hogere arbeidsproductiviteit. Nieuwe producten en diensten. Lagere kosten. Nieuwe banen. Dat zijn de voordelen wanneer de industrie meer en sneller gebruik maakt van ICT, aldus minister Kamp van Economische Zaken (EZ). De bewindsman reageert daarmee op de Actieagenda Smart Industry die hij dinsdag 11 november 2014 ontving uit handen van FME-voorzitter Ineke Dezentjé -Bluemink….

Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld

Het richtinggevende leerplankader van het SLO voor W&T is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het (speciaal)basisonderwijs. Het is een gezaghebbende en inspirerende beschrijving die richting geeft aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook dient het leerplankader…