Nieuws

Basisscholen Digitalis en Het Palet starten in Almere met techniekonderwijs met 3d printers

In januari 2015 starten basisscholen Digitalis en Het Palet van de Almeerse Scholen Groep met vernieuwend techniekonderwijs met behulp van 3d printers. Om techniekonderwijs te kunnen geven zijn acht leerkrachten in november begonnen met een opleiding tot Techniek Specialist. Samen met de FabLab Instructeurs werken de docenten eveneens aan een leerlijn voor digitale technieken voor…

8 miljoen euro voor het sectorplan Primair Onderwijs

Er wordt in totaal bijna 8 miljoen euro uitgetrokken voor het sectorplan in het primair onderwijs. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid investeert de helft daarvan, de sector legt de andere helft bij. Dit is het tweede sectorplan, dat het primair onderwijs heeft ingediend. Het eerste plan zet in op regionale samenwerking voor het…

Oproep André Kuipers voor #onderwijs2032: Techniek op School!

Op 17 november is het nationaal dialoog van start gegaan over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst? Staatssecretaris Dekker nodigt iedereen met ideeën over het onderwijs uit om deze te delen via #onderwijs2032. Om het gesprek op stoom te helpen, heeft Dekker…

Actieagenda Smart Industry: nieuwe technologie omarmen

Een hogere arbeidsproductiviteit. Nieuwe producten en diensten. Lagere kosten. Nieuwe banen. Dat zijn de voordelen wanneer de industrie meer en sneller gebruik maakt van ICT, aldus minister Kamp van Economische Zaken (EZ). De bewindsman reageert daarmee op de Actieagenda Smart Industry die hij dinsdag 11 november 2014 ontving uit handen van FME-voorzitter Ineke Dezentjé -Bluemink….

Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld

Het richtinggevende leerplankader van het SLO voor W&T is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het (speciaal)basisonderwijs. Het is een gezaghebbende en inspirerende beschrijving die richting geeft aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook dient het leerplankader…

Kiezen voor Technologie

Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit het perspectief van de Nederlandse economie is meer aandacht voor wetenschap en technologie in het funderend onderwijs gewenst. De aandacht voor wetenschap en technologie in het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gelukkig al…

Staatssecretaris Dekker trapt Actieplan “Kiezen voor Technologie” af

Het bruist vandaag hier maar ook overal in het land van de techniek, riep aanjager Doekle Terpstra tijdens de startconferentie van het Actieplan “Kiezen voor Technologie” in de Amsterdam ArenA. Staatssecretaris, Sander Dekker trapte daar aan het eind van de middag met een symbolische trap in het doel het nieuwe Actieplan “Kiezen voor Technologie” officieel…

Instructiefilm: Hoe stel je een onderzoeksvraag op?

Onderzoekend leren is in opkomst en biedt kansen om de onderzoekende houding van leerlingen te stimuleren. Toch blijft het vaak lastig voor leraren om het onderzoeksproces van leerlingen goed te begeleiden. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU) en Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht hebben daarom samen een instructiefilm gemaakt, zie onderaan dit artikel. Dit filmpje sluit aan…

Walibi Techniekdag voor basisonderwijs Lelystad

Op dinsdag 23 september 2014 vond de tweede editie van de Walibi Techniekdag plaats. In totaal bezochten 450 basisschoolleerlingen uit Lelystad de Techniekdag. Net als bij de eerste editie van de Techniekdag – die gericht was op middelbaar onderwijs – is het doel om techniek op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen bij…

Toptalenten en excellentie

Er komt geld beschikbaar zodat scholen toptalenten meer kunnen uitdagen en belonen. Het wordt mogelijk gemaakt dat leraren uit het voortgezet onderwijs les kunnen geven op de basisschool. Zo kunnen zij verrijking en verdieping bieden aan basisschoolleerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In het vo wordt het voor scholen mogelijk om leerlingen in een aantal…