Nieuws

Professionaliseringstweedaagse voor leerkrachten

Het Wetenschapsknooppunt Amsterdam organiseert voor leerkrachten in het basisonderwijs twee professionaliserings-bijeenkomsten, waarin het actief bezig zijn en hands on werken naar een lessenserie centraal staan. Trainingen vinden plaats op woensdag 3 oktober woensdag 7 november op Science Park 904,  Amsterdam. Inschrijving is mogelijk tot 20 september. Doel van de training: ul likennis delen/li linieuwe kennis…

Talenten ontdekken in wetenschap en techniek

Talentenkijker – een project van VHTO en Science Center NEMO -geeft leerlingen uit groep 7 en 8 een beter én breder beeld van beroepen in Wetenschap en Techniek (Wamp;T). Tijdens het project gaan jongens en meisjes op zoek naar hun talenten, maken zij kennis met beroepsbeoefenaars uit de wereld van Wamp;T en ontdekken ze welke…

Aftrap VU Vindplaatsen-project 2012-2013, 20 juni 2012

Zo’n honderd leerkrachten, schooldirecteuren, techniekcoördinatoren, intern begeleiders, stagiairs en andere betrokkenen bezochten de startbijeenkomst van het Vindplaatsen-project 2012-2013 op 20 juni bij de VU Amsterdam. Binnen dit zogenaamde landelijke TalentenKracht-programma staat de uitvoering van praktijkgericht onderzoek op basisscholen centraal.

85% voor techniek en natuur

De Universiteit Twente pleit ervoor dat naast rekenen en taal er op school ook les in techniek en natuur komt. Op de website van RTL-nieuws konden mensen stemmen of ze hier mee eens of oneens zijn. In totaal hebben 1.832 mensen gestemd en was 85% er mee eens en 15% oneens.

Speelplaats voor onderzoek naar het jonge kind

Het Speleon van de Hogeschool iPabo is 9 mei feestelijk geopend door wethouder Lodewijk Asscher.strong /strongHet Speleon is ingericht als speelplaats waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft. In dit expertisecentrum werken de iPabo, de Vrije Universiteit Amsterdam (LEARN! en het Centrum Brein amp; Leren) en de basisscholen samen. Het onderwijs heeft behoefte…

Woensdag de 16e mei 2012, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. M.E.J. Raijmakers, vanwege de Stichting NCWT/NEMO benoemd tot Bijzonder hoogleraar Cognitieve Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder het science leren in non-formele omgevingen, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Inzicht in het proces.

Voorkennis kleuter beïnvloedt spelgedrag

em/emPromotie Tessa J. P. van Schijndel – Psychologie, Universiteit van Amsterdam In wetenschaps- en technologieonderwijs voor jonge kinderen staat het onderzoekend spel centraal. Voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s benadrukken het belang van het leren van onderzoeksvaardigheden, en musea voor wetenschap en techniek beschouwen onderzoekend gedrag als onmisbaar tijdens tentoonstellingsbezoek. Tessa van Schijndel onderzocht het spelenderwijs leren…

Aan de slag met Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Het WetenschapsKnooppunt Amsterdam maakt het mogelijk dat leerkrachten in het basisonderwijs samenwerken met wetenschappers van de UvA. Zo biedt het Wetenschapsknooppunt Amsterdam op 9 mei en 6 juni 2012 twee met elkaar samenhangende trainingsmiddagen aan. Wetenschappers van de UvA leveren tijdens deze trainingen interessante onderwerpen en vragen aan, die uitgangspunt kunnen zijn van lessen op de basisschool.

Relatie tussen Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken heel divers op basisscholen

Van zes vindplaatsscholen in Noord-Holland en Flevoland zijn schoolportretten gemaakt. Van deze vindplaatsscholen wordt een bijdrage verwacht aan het ontwikkelen van een aanpak voor opbrengstgericht werken. De scholen hebben elk hun eigen aanpak en invalshoek hierbij, zo blijkt uit een publicatie van het Kohnstamm Instituut.