Nieuws

Aan de slag met Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Het WetenschapsKnooppunt Amsterdam maakt het mogelijk dat leerkrachten in het basisonderwijs samenwerken met wetenschappers van de UvA. Zo biedt het Wetenschapsknooppunt Amsterdam op 9 mei en 6 juni 2012 twee met elkaar samenhangende trainingsmiddagen aan. Wetenschappers van de UvA leveren tijdens deze trainingen interessante onderwerpen en vragen aan, die uitgangspunt kunnen zijn van lessen op de basisschool.

Relatie tussen Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken heel divers op basisscholen

Van zes vindplaatsscholen in Noord-Holland en Flevoland zijn schoolportretten gemaakt. Van deze vindplaatsscholen wordt een bijdrage verwacht aan het ontwikkelen van een aanpak voor opbrengstgericht werken. De scholen hebben elk hun eigen aanpak en invalshoek hierbij, zo blijkt uit een publicatie van het Kohnstamm Instituut.