Nieuws

Actieagenda Smart Industry: nieuwe technologie omarmen

Een hogere arbeidsproductiviteit. Nieuwe producten en diensten. Lagere kosten. Nieuwe banen. Dat zijn de voordelen wanneer de industrie meer en sneller gebruik maakt van ICT, aldus minister Kamp van Economische Zaken (EZ). De bewindsman reageert daarmee op de Actieagenda Smart Industry die hij dinsdag 11 november 2014 ontving uit handen van FME-voorzitter Ineke Dezentjé -Bluemink….

Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld

Het richtinggevende leerplankader van het SLO voor W&T is een eerste stap op weg naar leerlijnen voor W&T in het (speciaal)basisonderwijs. Het is een gezaghebbende en inspirerende beschrijving die richting geeft aan de ontwikkeling van de leerlijnen voor het onderwijs in W&T bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook dient het leerplankader…

Kiezen voor Technologie

Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit het perspectief van de Nederlandse economie is meer aandacht voor wetenschap en technologie in het funderend onderwijs gewenst. De aandacht voor wetenschap en technologie in het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gelukkig al…

Staatssecretaris Dekker trapt Actieplan “Kiezen voor Technologie” af

Het bruist vandaag hier maar ook overal in het land van de techniek, riep aanjager Doekle Terpstra tijdens de startconferentie van het Actieplan “Kiezen voor Technologie” in de Amsterdam ArenA. Staatssecretaris, Sander Dekker trapte daar aan het eind van de middag met een symbolische trap in het doel het nieuwe Actieplan “Kiezen voor Technologie” officieel…

Instructiefilm: Hoe stel je een onderzoeksvraag op?

Onderzoekend leren is in opkomst en biedt kansen om de onderzoekende houding van leerlingen te stimuleren. Toch blijft het vaak lastig voor leraren om het onderzoeksproces van leerlingen goed te begeleiden. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU) en Wetenschapsknooppunt Universiteit Utrecht hebben daarom samen een instructiefilm gemaakt, zie onderaan dit artikel. Dit filmpje sluit aan…

Walibi Techniekdag voor basisonderwijs Lelystad

Op dinsdag 23 september 2014 vond de tweede editie van de Walibi Techniekdag plaats. In totaal bezochten 450 basisschoolleerlingen uit Lelystad de Techniekdag. Net als bij de eerste editie van de Techniekdag – die gericht was op middelbaar onderwijs – is het doel om techniek op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen bij…

Toptalenten en excellentie

Er komt geld beschikbaar zodat scholen toptalenten meer kunnen uitdagen en belonen. Het wordt mogelijk gemaakt dat leraren uit het voortgezet onderwijs les kunnen geven op de basisschool. Zo kunnen zij verrijking en verdieping bieden aan basisschoolleerlingen die extra uitdaging nodig hebben. In het vo wordt het voor scholen mogelijk om leerlingen in een aantal…

Extra investeringen voor professionalisering leraren

De afspraken die zijn gemaakt in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over vernieuwing en verbetering van het onderwijs leveren in totaal een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro op. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren. Opgeteld met de middelen die vrijkomen uit het studievoorschot loopt…

Leskracht

a href=”http://www.leskracht.nl” target=”_blank” rel=”nofollow”Leskracht/a staat voor samenhangend onderwijs voor nieuwsgierige wereldburgers. Deze wereldburgers leggen in onderstaand filmpje uit hoe goed onderwijs begint bij onderzoeksvragen van kinderen zelf. Daarnaast heeft Leskracht een gratis frisse en educatieve wanddecoratie beschikbaar met het thema tijd. Download hier de a href=”http://www.leskracht.nl/images/stories/overig/tijdstripposter.pdf” target=”_blank” rel=”nofollow”EigenTijdse digitale Tijdstripposter/a in PDF-formaat. Door op de…

Akkoord kabinet en primair onderwijs: kwaliteitsimpuls voor nog beter onderwijs

Het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen de komende jaren een enorme kwaliteitsimpuls. Scholen gaan de komende jaren meer digitale leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen worden sneller herkend en meer uitgedaagd en leraren worden hoger opgeleid. Het kabinet en de PO-Raad hebben afspraken gemaakt hoe de sector de komende jaren nieuwe stappen zet om…