Nieuws

Its Academy organiseert workshop Arduino

Op 24 september 2015 organiseert de Its Academy een workshop Arduino. Arduino is een open source prototype-platform waarmee u op een eenvoudige manier allerlei nuttige en leuke hardware/software-toepassingen kunt maken. Op een Arduino kunt u allerlei sensoren en actuatoren aansluiten, die u op een eenvoudige manier vanuit de software kunt aansturen. Na deze bijeenkomst kunt…

Ouders willen meer aandacht voor nieuwsgierigheid op basisschool

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen onderwijs krijgen waarmee 21-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld. Dat blijkt uit een peiling onder 1.000 ouders van basisschoolleerlingen uitgevoerd door bureau FamilyFactor in opdracht van het Platform Bèta Techniek. Het stimuleren van een nieuwsgierige- (87%), onderzoekende- (86%), probleemoplossende houding (89%) en kritisch denken (86%), worden door ouders als belangrijk…

6 Basisscholen van SKO West-Friesland starten techniekonderwijs met 3d printers

Op 1 september jongstleden zijn veertien leerkrachten van zes basisscholen van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland gestart met een opleiding tot Techniek Instructeur waarbij het bouwen van een 3d printer centraal staat. Samen met instructeurs van Makerz Coöperatie werken de docenten eveneens aan een leerlijn voor digitale technieken voor de onder- en bovenbouw. In januari starten…

Vernieuwende aanpakken bètaonderwijs verbeteren leerprestaties en vergroten interesse

Vernieuwde onderwijsaanpak zorgt voor een positiever beeld van bètavakken bij leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Tevens zorgt het ervoor dat de houding ten opzichte van een bètastudie of -loopbaan positiever wordt. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht onder leiding van Arthur Bakker. In het onderzoek werd gekeken naar de effecten…

Proefpakket aanvragen voor de Kinderboekenweek

Het Wetenschapsknooppunt Wageningen University heeft samen met “Smaaklessen” twee lesactiviteiten ontwikkeld: een les met een experiment voor de bovenbouw en voor de onderbouw een uitdaging om na te denken over eten in de toekomst. Laat u via deze video inspireren door wetenschapper Jenneke Heising. Belangstelling gekregen om rondom de Kinderboekenweek met de kinderen aan de…

356 Talentenkijker-gastlessen in Noord-Holland & Flevoland

In Noord-Holland & Flevoland hebben 356 basisschoolklassen in schooljaar 204-2015 meegedaan aan Talentenkijker, de gratis lessenserie van VHTO over Wetenschap & Technologie (W&T) voor groep 7 en 8. Talentenkijker heeft als doel de stereotypering over bèta/technische beroepen en beroepsbeoefenaars te doorbreken. Jongens én meisjes ontdekken hun talenten voor W&T-beroepen door middel van o.a. kwartetspellen en…

Daarom is geen reden! 10 jaar onderzoek naar talent

Het tienjarige onderzoeksprogramma TalentenKracht van zeven universiteiten loopt bijna ten einde. Tientallen wetenschappers hebben vanuit verschillende achtergronden – zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving – deelgenomen aan het onderzoek naar de talenten op het gebied van wetenschap & techniek bij kinderen van 3-14 jaar. Ruim negentig scholen en kinderopvangorganisaties waren…

NRO-congres over onderzoek en onderwijs

Op 4 november 2015 organiseert het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) i.s.m. de PO-Raad, de VO-raad, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) het congres ‘Samen op expeditie, bruggen bouwen tussen onderwijs en onderzoek’. Kom ook en ontdek hoe onderwijs en onderzoek elkaar kunnen versterken! Op het congres kijken we samen naar verschillende (wetenschappelijke) onderzoeksprojecten…

Platform Bèta Techniek en PO-raad overhandigen advies aan Platform Onderwijs 2032

Op uitnodiging van de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek heeft de Verkenningscommissie wetenschap en technologie in het PO, aangevuld met leden van het VO, zich gebogen over de vraag die is opgeworpen door het platform onsonderwijs#2032: Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van 2032? Naar…

Nieuwe column Edith Louman

Groep 5-6 van de Driemaster in Alkmaar zet de eerste stappen op het gebied van onderzoekend leren. De kinderen hebben zelf onderzoeksvragen bedacht bij het thema water. Ze willen bijvoorbeeld weten ‘Hoe ontstaat water?, Waarom kunnen mensen niet zonder water en waarom is het dan zo belangrijk?, Hoe kun je zelf water maken?, Waarom is…