Nieuws

Claessen Kas

Peter Claessen, voorzitter van het EWT, nam in september afscheid als lid van het College van Bestuur van Stichting Flore. Eén van zijn verdiensten is dat hij binnen Flore Wetenschap amp; Techniek dichter bij het onderwijs heeft gebracht. Zijn laatste handeling als bestuurder was dan ook het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Flore en…

Werkt u mee het onderzoek?

strong/strongstrongVerbeelding bij verhaalsommen/strong Centrum Brein amp; Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam start in januari 2013 een interventiestudie waarbij de effecten van een instructie worden onderzocht bij verhaalsommen. We leren de kinderen daarbij gebruik te maken van verbeeldingskracht om zo de tekst beter te begrijpen. Wij zoeken enthousiaste leerkrachten uit groep 8 van het basisonderwijs…

Studenten ontwerpen exhibits

Tweedejaars studenten van de Universitaire Pabo van Amsterdam hebben deze maand voor de groep 5 leerlingen van de Burgemeester de Vlugtschool en de Achthoek een boeiende en interactieve tentoonstelling ontwikkeld. Op de ene school was het thema van de tentoonstelling ‘Het Heelal’ en bij de andere school ‘De Fabriek’. Iedere tentoonstelling bestond uit zeven exhibits,…

Professionaliseringstweedaagse voor leerkrachten

Het Wetenschapsknooppunt Amsterdam organiseert voor leerkrachten in het basisonderwijs twee professionaliserings-bijeenkomsten, waarin het actief bezig zijn en hands on werken naar een lessenserie centraal staan. Trainingen vinden plaats op woensdag 3 oktober woensdag 7 november op Science Park 904,  Amsterdam. Inschrijving is mogelijk tot 20 september. Doel van de training: ul likennis delen/li linieuwe kennis…

Talenten ontdekken in wetenschap en techniek

Talentenkijker – een project van VHTO en Science Center NEMO -geeft leerlingen uit groep 7 en 8 een beter én breder beeld van beroepen in Wetenschap en Techniek (Wamp;T). Tijdens het project gaan jongens en meisjes op zoek naar hun talenten, maken zij kennis met beroepsbeoefenaars uit de wereld van Wamp;T en ontdekken ze welke…

Aftrap VU Vindplaatsen-project 2012-2013, 20 juni 2012

Zo’n honderd leerkrachten, schooldirecteuren, techniekcoördinatoren, intern begeleiders, stagiairs en andere betrokkenen bezochten de startbijeenkomst van het Vindplaatsen-project 2012-2013 op 20 juni bij de VU Amsterdam. Binnen dit zogenaamde landelijke TalentenKracht-programma staat de uitvoering van praktijkgericht onderzoek op basisscholen centraal.

85% voor techniek en natuur

De Universiteit Twente pleit ervoor dat naast rekenen en taal er op school ook les in techniek en natuur komt. Op de website van RTL-nieuws konden mensen stemmen of ze hier mee eens of oneens zijn. In totaal hebben 1.832 mensen gestemd en was 85% er mee eens en 15% oneens.

Speelplaats voor onderzoek naar het jonge kind

Het Speleon van de Hogeschool iPabo is 9 mei feestelijk geopend door wethouder Lodewijk Asscher.strong /strongHet Speleon is ingericht als speelplaats waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek een prominente plek heeft. In dit expertisecentrum werken de iPabo, de Vrije Universiteit Amsterdam (LEARN! en het Centrum Brein amp; Leren) en de basisscholen samen. Het onderwijs heeft behoefte…

Woensdag de 16e mei 2012, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Vrouwe dr. M.E.J. Raijmakers, vanwege de Stichting NCWT/NEMO benoemd tot Bijzonder hoogleraar Cognitieve Ontwikkelingspsychologie, in het bijzonder het science leren in non-formele omgevingen, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Inzicht in het proces.

Voorkennis kleuter beïnvloedt spelgedrag

em/emPromotie Tessa J. P. van Schijndel – Psychologie, Universiteit van Amsterdam In wetenschaps- en technologieonderwijs voor jonge kinderen staat het onderzoekend spel centraal. Voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s benadrukken het belang van het leren van onderzoeksvaardigheden, en musea voor wetenschap en techniek beschouwen onderzoekend gedrag als onmisbaar tijdens tentoonstellingsbezoek. Tessa van Schijndel onderzocht het spelenderwijs leren…