Nieuws

Jongeren zien vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek

Ten opzichte van 2011 is techniek populairder geworden bij jongeren. In het algemeen hebben jongeren meer vertrouwen in de vooruitgang van de technologie. Dat blijkt uit het in 2019 uitgevoerde Bèta&TechMentality-onderzoek. Ruim driekwart van hen vindt dat technologie steeds belangrijker wordt in de wereld. Meiden bestempelen zichzelf dit jaar vaker als ‘technisch’: 36% in 2019…

Beroepsoriëntatie voor de basisschool: jong beginnen

Waarom is het belangrijk dat jonge kinderen in aanraking komen met de wereld van werk? Hoe doe je dat op een manier die past bij de belevingswereld van het jonge kind? Hoe laten we meer kinderen in aanraking komen met technische beroepen? In dit whitepaper delen we de laatste inzichten. Daarnaast kun je drie filmpjes over beroepsoriëntatie…

Lesmethode W&T en taal: Lilu’s huis

Hoe help je leerlingen op de basisschool de wereld van Wetenschap & Techniek ontdekken? TechniekTalent.nu biedt je een uitgebreide en inspirerende verzameling wetenschap- en technieklessen voor groep 1 t/m 8. De methode heet Lilu’s huis en daagt leerlingen uit zelf op onderzoek uit te gaan en te experimenteren, en besteedt meteen aandacht aan hun taalvaardigheden.Waarom…

Release van de Techniekpact Monitor 2019

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu zes jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt? Welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact, Platform Talent voor Technologie en de Rijksoverheid, geeft u hierin inzicht. Tijdens de Jaarconferentie is ook de…

Your Turn: ontwerp een buitenles

Met de gloednieuwe leshandleiding ‘Ontwerp een buitenles’ kunt u uw leerlingen zelf ideeën voor een buitenles laten bedenken. Dit lespakket is bedoeld voor de bovenbouw van het primair onderwijs en is ontwikkeld door ontwerpers en onderwijskundigen van TU Delft, in samenwerking met Jantje Beton. De eerste scholen hebben het lespakket ‘Ontwerp een buitenles’ al succesvol…

Cursus sterrenkunde [WAARSCHUWING: Deze cursus kan leiden tot een nieuwe hobby!]

Wegens groot succes geeft sterrendeskundige Rob Walrecht dit najaar voor de derde maal de cursus sterrenkunde voor beginners. Een cursus die zeer interessant is voor leraren. Rob heeft duizenden gastlessen gegeven op scholen, onder andere met het eerste reizende planetarium ter wereld. Nu richt hij zich op het geven van bijzondere cursussen, inhoudelijk en qua…

W&T café: Chemie kleurt je les

Experimenteer met kleur en verf en ontdek de toepasbaarheid van chemie in de klas  Deze stormachtige woensdag 13 maart begon met koffie en thee, een kort welkom en een introductie van wat er tijdens het café te doen was. Laagdrempelige chemie experimentjes die je met huis-, tuin- en keukenmateriaal kunt uitvoeren. Er waren vier onderwerpen….

DigiLeerKracht: gratis scholingsdag programmeren voor leerkrachten

In juni, september en oktober organiseert VHTO een aantal extra DigiLeerKracht-scholingsdagen voor basisschoolleerkrachten. De eendaagse trainingen vinden plaats in Amersfoort, maar leerkrachten uit heel Nederland kunnen deelnemen. Deelname is gratis. Deze scholingsdagen worden om leerkrachten te helpen bij het integreren van programmeren en computational thinking in hun onderwijs. Vanaf 2020 zijn basisscholen verplicht om digitale…

Innovatie in actie

Op 14 mei laten acht jonge innovatiecoaches zien hoe het basisonderwijsonderwijs van de 21ste eeuw eruit kan zien. Plaats van handeling is het stafbureau van de Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland/Veluwe in Lelystad. Het publiek bestaat uit een kleine delegatie van bestuurders en wetenschappers. Hun reactie: ‘Ik ben onder de indruk.’ Zo’n jaar of tien…

Innovatiesubsidie – derde tranche

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland (EWT) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. Vanuit het actieplan ‘Kiezen voor Technologie’ heeft het EWT de afgelopen jaren verscheidene innovatieprojecten binnen schoolbesturen en scholen gesubsidieerd. Ook in het nieuwe actieplan ‘Kiezen voor Technologie 2017-2020’ is er voor schoolbesturen en scholen subsidie…