Nieuws

FIRST® LEGO® League daagt leerlingen uit

Bent u bekend met het project FIRST® LEGO® League? Het is een robotwedstrijd die jongeren van 9 tot 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. Wereldwijd doen ruim 300.000 kinderen uit 98 landen mee aan FIRST® LEGO® League. Ook het komende schooljaar organiseert…

De kracht van het Kleuterlab – Stichting Sirius

Kleuters zijn van nature jonge onderzoekers, die de wereld om hen heen vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid willen ontdekken. Ze stellen vragen over wat ze zien en ervaren, maar ook over wat ze (nog) niet zien. Verwondering, nieuwsgierigheid en de drang om al handelend te ontdekken en te onderzoeken zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingspsychologie van…

Pilot – Krabbie Krab op school

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor de pilot van Krabbie Krab op School. Deze leerlijn zal het begrijpend lezen sterk verbeteren. Door een groot scala aan auditieve elementen plus de prettig ogende visuele vormgeving wordt het programma voor een veelvoud van kinderen toegankelijk. Daarnaast wordt er in deze leerlijn speciaal rekening gehouden met leerlingen…

27 maart 2019 – Pilot W&T in Bedrijf

Bezoek tijdens de pilot W&T in bedrijf een technisch bedrijf en ga naar huis met de opzet van een bedrijfsbezoek en lesidee voor uw klas of maak kennis met een enthousiaste leerkracht die een les maakt voor een bezoek aan uw bedrijf! Waarom deze pilot?  De pilot W&T in bedrijf wordt uitgevoerd om te onderzoeken…

Jaarconferentie Techniekpact 2019

Bent u benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonderwijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek?  Komt u dan naar de Techniekpact Jaarconferentie op maandag 20 mei bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven! Ontdek via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers…

Netwerkbijeenkomst samenwerking basisscholen en bedrijven – 6 maart 2019

Op 6 maart vindt bij Enexis in Zwolle opnieuw een netwerkbijeenkomst plaats over samenwerking basisscholen en bedrijven. In mei j.l. vond een vergelijkbare en succesvolle bijeenkomst plaats bij de Voortman Steelgroup in Rijssen. Naast de keynote van Tim Post van Universiteit Twente zal Remco Rooker, manager bij Enexis, een inleidend verhaal houden vanuit zijn organisatie….

Platform Talent voor Technologie

Het afgelopen jaar hebben de raden van toezicht van Platform Bèta Techniek, TecWijzer (Jet-Net & TechNet) en het bestuur van TechniekTalent.nu besloten hun krachten te bundelen en te fuseren tot één organisatie. Om een versnippering tegen te gaan en meer impact, kwaliteit en een hoger bereik bij scholen en bedrijven te realiseren was deze fusie…

Landelijk curriculum – Geef uw input!

De negen ontwikkelteams werken hard aan de bouwstenen per leergebied. Inmiddels zijn de eerste conceptbouwstenen zijn gereed, maar voor de uitwerking ervan is uw input van belang. Uw input zal worden meegenomen tijdens de eerstvolgende ontwikkelsessie die in februari zal plaatsvinden. Het is daarom van belang dat u voor 27 januari aanstaande uw input geeft. …

Techniek Uitmarkt 2019 – Laat je inspireren!

Op woensdag 6 februari 2019 zal de Techniek Uitmarkt voor leerkrachten en schoolleiders (po) plaatsvinden in het AZ Afas-stadion in Alkmaar. Een middag vol met inspirerende workshops, demonstraties en er zijn een groot aantal informatiestands. Vanaf 13.30 uur zal de Techniek Uitmarkt starten in de Kees Kist Lounge en starten de workshops. Om 14.00 uur…

Webinar voor schoolleiders: ‘Sturen op loslaten’

TechniekTalent.nu biedt een succesvolle serie webinars aan, toegespitst op de praktijk van schoolleiders in het primair onderwijs. De serie zoomt in op het ontwikkelen van een gedragen visie op en beleid voor W&T in het basisonderwijs, met als uiteindelijk doel implementatie van W&T in het curriculum. Webinar 3: Sturen op loslaten Dit deel vindt plaats…