Nieuws

Alle Scholen Verzamelen!

Wat is er als kind nou leuker dan buitenspelen? Toch doen steeds minder kinderen het graag. Tijd om onderzoek te doen naar buitenspelen! Op woensdag 12 juni organiseren de wetenschapsknooppunten een evenement voor alle basisscholen in Nederland: Alle Scholen Verzamelen!. Bovenbouwleerlingen helpen universitair onderzoekers door op die dag een tekening te maken van hun favoriete…

Wetenschappelijke doorbraken in de klas

Drie nieuwe thema’s in achtste boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ Kleding, Magneten en Protest zijn de nieuwe thema’s in het achtste boek uit de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’. In het boek staan diverse leuke activiteiten bij deze thema’s. Door deze activiteiten uit te voeren doen leerlingen kennis op over de thema’s en…

Girlsday 2019

Techniek niets voor meisjes? Girlsday bewijst het tegendeel. Op 11 april 2019 is het Girlsday en openen technische organisaties en -afdelingen hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten die speciaal voor hen op Girlsday worden georganiseerd én maken tegelijk kennis met de technische werkzaamheden in de…

FIRST® LEGO® League daagt leerlingen uit

Bent u bekend met het project FIRST® LEGO® League? Het is een robotwedstrijd die jongeren van 9 tot 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. Wereldwijd doen ruim 300.000 kinderen uit 98 landen mee aan FIRST® LEGO® League. Ook het komende schooljaar organiseert…

De kracht van het Kleuterlab – Stichting Sirius

Kleuters zijn van nature jonge onderzoekers, die de wereld om hen heen vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid willen ontdekken. Ze stellen vragen over wat ze zien en ervaren, maar ook over wat ze (nog) niet zien. Verwondering, nieuwsgierigheid en de drang om al handelend te ontdekken en te onderzoeken zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingspsychologie van…

Pilot – Krabbie Krab op school

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor de pilot van Krabbie Krab op School. Deze leerlijn zal het begrijpend lezen sterk verbeteren. Door een groot scala aan auditieve elementen plus de prettig ogende visuele vormgeving wordt het programma voor een veelvoud van kinderen toegankelijk. Daarnaast wordt er in deze leerlijn speciaal rekening gehouden met leerlingen…

27 maart 2019 – Pilot W&T in Bedrijf

Bezoek tijdens de pilot W&T in bedrijf een technisch bedrijf en ga naar huis met de opzet van een bedrijfsbezoek en lesidee voor uw klas of maak kennis met een enthousiaste leerkracht die een les maakt voor een bezoek aan uw bedrijf! Waarom deze pilot?  De pilot W&T in bedrijf wordt uitgevoerd om te onderzoeken…

Jaarconferentie Techniekpact 2019

Bent u benieuwd naar projecten die het verschil maken voor meer technisch talent door innovatief beroepsonderwijs, een aanpak voor leven lang ontwikkelen, de energietransitie of een beter imago van techniek?  Komt u dan naar de Techniekpact Jaarconferentie op maandag 20 mei bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven! Ontdek via een TechTrack hoe onderwijs, ondernemers…

Netwerkbijeenkomst samenwerking basisscholen en bedrijven – 6 maart 2019

Op 6 maart vindt bij Enexis in Zwolle opnieuw een netwerkbijeenkomst plaats over samenwerking basisscholen en bedrijven. In mei j.l. vond een vergelijkbare en succesvolle bijeenkomst plaats bij de Voortman Steelgroup in Rijssen. Naast de keynote van Tim Post van Universiteit Twente zal Remco Rooker, manager bij Enexis, een inleidend verhaal houden vanuit zijn organisatie….

Platform Talent voor Technologie

Het afgelopen jaar hebben de raden van toezicht van Platform Bèta Techniek, TecWijzer (Jet-Net & TechNet) en het bestuur van TechniekTalent.nu besloten hun krachten te bundelen en te fuseren tot één organisatie. Om een versnippering tegen te gaan en meer impact, kwaliteit en een hoger bereik bij scholen en bedrijven te realiseren was deze fusie…