Publicaties

Juffen en meesters op onderzoek

Auteur:
Anneleen Post

Leerzaam!’ ‘Interessant!’ Enthousiaste leerlingen? Nee, dit zijn reacties van leraren die binnen het Vindplaatsenproject een eigen onderzoek uitvoerden. Ondersteund door het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam en enkele educatieve partners kregen leraren van vier basisscholen in de regio Noord-Holland/Flevoland de ruimte om onderzoek op school te doen. De gedachte hierachter was dat een leraar die zelf ervaart hoe leuk het kan zijn om onderzoek te doen, beter en makkelijker een onderzoekende houding bij kinderen kan stimuleren. Leraren gingen daarbij aan de slag op basis van vragen die binnen de klas of de school leefden.

Download

Onderzoek en onderwijs: een vruchtbare combinatie

Auteur:
Eindredactie: Annette van Assem (Stichting Flore), Erna van Hest (VU), Afke Kostelijk (VU), Eva Janssen (VU)

Het prachtige boekje ‘Onderzoek en onderwijs: een vruchtbare combinatie’ bevat de resultaten van de eerste fase van het project ‘Samen onderzoek doen in het primair onderwijs’. De eerste van drie fases in een meerjarige onderzoekssamenwerking tussen Stichting Flore en Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). In deze eerste fase maakten leerkrachten kennis met de verschillende stappen in het doen van onderzoek. Deze uitgave geeft een kijkje in het proces, de resultaten en natuurlijk de ervaringen van de leerkracht-onderzoekers zelf.

Download

‘Nemo-professor’ wil meer interesse bèta-wetenschappen

Auteur:
Josephine Krikke

In een interview met bijzonder hoogleraar Maartje Raaijmakers geeft Raaijmakers aan hoe belangrijk het is dat leerlingen leren een verbinding te leggen tussen de theorie en de praktijk. Hoe kunnen leerlingen van allerlei natuur- en techniekverschijnselen die ze in het dagelijks leven tegenkomen, ook echte kennis op doen? Zij pleit er voor dat leerlingen zelf op onderzoek uit gaan en geeft tips aan leerkrachten hoe dit vorm te geven.

Download

Talenten komen bovendrijven…als je ze de kans geeft

Auteur:
Ed van den Berg/ Hogeschool van Amsterdam en Vrije Universiteit en Ans Repko/ PCB de Wegwijzer, Schagen

Juf Ans vraagt aan de leerlingen van groep 1 & 2 wat er gebeurt als ze een knikker op het water legt. Marjan: “Dan valt ie, dan verdrinkt  ie.” Dit artikel beschrijft een ijzersterke les over drijven en zinken. De 4 en 5 jarigen gaan in een les van 50 minuten (!) aan de slag met termen als drijven en zinken, het maken van bootjes, rekenen en werken met staafdiagrammen.

Download

Het Bottenbeest

Auteur:
Anke van der Veen/ 8e Montessorischool Zeeburg en Peter Dekkers/ Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het Bottenbeest is een leuke, laagdrempelige les die leerlingen de mogelijkheid geeft om te ontdekken, redeneren, te vergelijken. Dit artikel beschrijft hoe tien excellente leerlingen van de 8ste Montessori met het Bottenbeest aan de slag gaan en hoe deze leerlingen vervolgens hun kennis en ervaring delen met hun klasgenoten. Ze hielden wel wat botten over, maar dat konden ze weer verklaren, het was immers een vleeseter en dan houd je nu eenmaal botjes over…

Download

Het water is zwaar en het bootje is ook zwaar

Auteur:
P. ruis, (2008). J. van der Zwaard e.a. (red.)

Dit artikel schets een beeld van enkele W&T-activiteiten zoals ervaren op de basisscholen en door de opleiders en nascholers van de PABO Hogeschool van Amsterdam. Het laat zien hoe moeilijk het is voor basisschoolleraren  om bij hun leerlingen een onderzoekende houding  en vaardigheden te ontwikkelen. En om hun leerlingen meer kennis te laten verwerven over natuurkundige verschijnselen.  Desalniettemin zitten die leraren op de goede weg!

Download

Kijk, het beweegt

Auteur:
Mirjam Stefels

In hoeverre past het thema W&T in het montessori-onderwijs? Om hier achter te komen is vanuit de theorie een werkdocument opgesteld, dat vervolgens is voorgelegd aan een aantal leraren uit het montessori-onderwijs. In dit artikel geeft de auteur aan vanuit welk kader er gesproken en gedacht wordt.

Download

Vroeg beginnen met beta’s kweken

Auteur:
Jobien Groen

Natuurkundeles aan kleuters? Je kunt je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Helemaal niet nu Nederland kampt met een bètatekort. Onderwijsinstellingen bundelen hun krachten om de bètaonderwerpen weer populair te maken.

Download

Bruggen voor Pieten; techniekles op de basisschool

Auteur:
Ed van den Berg en Thomas van Eijck, AMSTEL Instituut en Hogeschool van Amsterdam

Het probleem: de Pieten van Sinterklaas moeten elke keer langs de regenpijp omhoog, dak op, cadeautjes in de schoorsteen, en weer naar beneden. Dan bij het volgende huis weer omhoog. Het zou gemakkelijker zijn als ze van het ene dak rechtstreeks op het andere zouden kunnen komen. “Jullie gaan een manier ontwerpen om dat te doen”, zegt de lerares tegen de leerlingen van groep 4, 5 en 6. “Dit zijn de materialen.” Ze laat de kinderen cocktailprikkers en geweekte erwten zien. De leerlingen gaan direct aan de slag. Aan de hand van de fases van ontwerpend leren geeft dit artikel een analyse van de les.

Download

Kennisbasis Wetenschap en Techniek voor de Pabo

Auteur:
E. van den Berg (red.), W. Damsma, T. van Eijck, R. Onclin. P. Ruis, J. Schrumpf, L. van Veen, B. Willers.

Discussiestuk dat gebruikt wordt in de revisie van W&T programma’s van partner Pabo’s van EWT Noord-Holland, als een werktuig om begrippen/vaardigheden wel of niet te kiezen en om deze keuze te kunnen verantwoorden. Het is bedoeld als referentie die helpt bij het kiezen van prioriteiten in het eigen programma.

Download